Analitika: revolucija v skladiščnem poslovanju

10. 03. 2023

Logistika in oskrbovalne verige prihodnosti bodo svojo agilnost in odpornost gradile na digitalnih tehnologijah, podatkih ter talentih. Ker skladišča in procesi v logistiki  ustvarjajo ogromne količine podatkov, jih lahko s pravimi pristopi, orodji in analizami izkoristite v svoj prid. Predvsem pa vam pomagajo sprejemati boljše in hitrejše odločitve.

Danes se podjetja razvijamo v hitrem, dinamičnem poslovnem okolju. Tehnološke rešitve, ki so na voljo, bolj kot kdaj koli prej spreminjajo naše načine delovanja, krojijo/usmerjajo poslovne strategije in diktirajo/narekujejo konkurenčnost. Masovni podatki, moč podatkov, prediktivna analitika, strojno učenje, umetna inteligenca, poslovnointeligenčni sistemi (BI) … so le delčki, ki sestavljajo kompleksno področje analitike.

V poslu nam je najbolj poznana in najpomembnejša poslovna oz. podatkovna analitika. Z uporabo statističnih metod, algoritmov strojnega učenja, računalniškega modeliranja in drugih tehnik lahko zbiramo, obdelujemo ter interpretiramo ogromne količine podatkov. Vse z namenom pridobiti vpoglede, prepoznavati trende, vzorce ter druge pomembne informacije, ki omogočajo sprejemanje boljših poslovnih odločitev ali lažje razumevanje želja strank, izboljšanje proizvodnih procesov itd.

Poslovna analitika kot ključni igralec skladiščnega poslovanja
Ali si lahko s pomočjo analize podatkov o pretoku blaga in informacij v skladišču pomagamo pri načrtovanju delovanja skladišča in njegovi optimizaciji? Seveda. Poslovna analitika je pomemben del naprednih rešitev za skladiščno poslovanje in tako tudi del rešitve Atlas WMS. Zaradi popolne sledljivosti in beleženja vsakega premika blaga se v rešitvi Atlas WMS zbira velika količina kvalitativnih podatkov. S pametno uporabo in ustrezno analizo te podatke pretvorimo v informacije, ki vam pomagajo pri optimizaciji in izboljšavi vašega poslovanja.

Skladišče so podatki. Podatki so običajno nestrukturirani, zato jih je »ročno« težko obdelati. Iz tega razloga Atlas WMS podatke najprej pretvori v obliko, ki je primerna za obdelavo in analizo. Za nadaljnjo obdelavo se nato izbere primerno orodje za njihovo vizualizacijo in analizo. Tovrstnih orodij je na trgu veliko. Eno izmed njih je npr. Kibana – odprtokodna vizualizacijska in raziskovalna platforma. Uporabna je za obdelavo velike količine pretočnih podatkov in podatkov v realnem času.

Informacije so suho zlato. Atlas WMS pripravljene podatke poveže s Kibano, ki jih obdela v človeku prijazno obliko (toplotne zemljevide/karte, časovne premice, histograme itd.). Informacije, predstavljene v vizualni obliki, vam olajšajo prepoznavo vzorcev, morebitna neželena odstopanja ter izzive in priložnosti, ki jih je treba čim prej nasloviti. Pri obdelavi podatkov se zavedamo varnostnih tveganj, ki jih obvladujemo skladno s standardom ISO 27001

Odličen primer je t. i. toplotna vizualizacija komisioniranja iz ročnega visokoregalnega skladišča. Na podlagi podatkov iz Atlas WMS (lokacije, tip materiala, frekventnost komisioniranja) se v Kibani pripravi toplotni zemljevid komisioniranj in lokacij. Na podlagi analize lahko potem bolj frekventne artikle premaknete skupaj in bližje izhodnim lokacijam ter na ta način bistveno pospešite komisionirni proces.

Slika 1 - Prej

Slika 2 - Potem

Odpornost na spremembe bo ključna
Smiselno obdelani in prikazani podatki so vaša visoka dodana vrednost. Analizirate lahko komisionirni proces in iščete možnosti za optimizacijo na podlagi pogostosti uporabe določenega blaga ali identificirate najbolj produktivne zaposlene glede na število opravljenih transakcij in najmanjše število korektur zalog, napovedujete potrebe po obnovi zalog ... Možnosti uporabe podatkov so neskončne. Imeti morate le pravo vprašanje in dobili boste pravi odgovor.

Analitika: revolucija v skladiščnem poslovanju
Nazaj