Kreativno digitalni 4.0

01. 03. 2018

V okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja »E-poslovanje 2017-2018« smo pridobili sofinanciranje projekta Kreativno Digitalni 4.0: Nadgradnja in vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov za uspešno digitalno trženje.

V okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja »E-poslovanje 2017-2018« smo pridobili sofinanciranje projekta Kreativno Digitalni 4.0: Nadgradnja in vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov za uspešno digitalno trženje.

S projektom bomo izboljšali izmenjavo podatkov med partnerji, posodobili spletno stran glede na sodobne smernice, za potrebe širjenja prepoznavnosti izdelali produktni video v angleškem jeziku ter zaposlene opolnomočili s potrebnimi kompetencami za izvajanje digitalne transformacije.

Pri zasnovi prenove spletne strani bomo uporabili sodobne tehnologije, z osvežitvijo vsebin pa le-te bolj približali (potencialnim) strankam. Elektronska izmenjava podatkov je nujen predpogoj za transparentnost in ažurnost. V to platformo bomo povezali avtonomnega inteligentnega agenta, ki deluje v naših avtomatiziranih sistemih notranje logistike v pametnih tovarnah in skladiščih, ki nam bo omogočal prenos informacij in potreb v realnem času. Kompleksnost naših rešitev je najlažje predstaviti skozi sliko, za kar bo poskrbel produktni video. Ker za vsemi tehnologijami še vedno stoji človek, bomo vsi zaposleni aktivno vključeni v usposabljanje in krepitev zavedanja, da je digitalna transformacija tukaj in zdaj, da jo je potrebno čim hitreje ozavestiti in ponotranjiti ter jo aktivno izvajati pri vsakdanjem delu. 

S projektom želimo osvežiti in posodobiti digitalne komunikacijske kanale, ki bodo na eni strani odražali našo kvaliteto in odličnost, na drugi strani pa bili prilagojeni zahtevam sodobnega kupca (stranke).

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

Kreativno digitalni 4.0
Nazaj