Atlas

WCS

Srce vašega avtomatskega
transportnega sistema.

Kaj je

Atlas WCS?

Atlas WCS (Warehouse Control System) je informacijska rešitev za nadzor in optimiranje notranjega materialnega toka. Koordinira avtomatske transportne naprave, kot so regalna dvigala, tekoči trakovi, avtomatski vozički (AGV), roboti in drugi, viličaristom ali delavcem pa izdaja tudi naloge za premik blaga.

Boljša pretočnost,

večja razpoložljivost

Deluje kot središčni programski modul, ki na eni strani povezuje ERP, PPS (Production Planning System) ali WMS (Warehouse Management System), na drugi avtomatske naprave, viličaristom pa narekuje pot (navigacija).

Ključne funkcije Atlas WCS so:

  • upravljanje pretoka blaga,
  • učinkovita izraba virov ter
  • nadzor in vizualizacija sistema.

Prednosti

Atlas WCS

 
100–odstotna
sledljivost

Atlas WCS beleži vse dogodke v sistemu, še posebej natančno pa zgodovino premikov. Ti podatki so potrebni za hitro diagnostiko, analitiko delovanja sistema in statistično napovedovanje zaključevanja nalog.

 
Povezljivost
na naprave različnih proizvajalcev

Atlas WCS omogoča integracijo različnih podsistemov različnih proizvajalcev v skupen sistem ter upravljanje in vizualizacijo preko enotnega vmesnika.

 
Dinamična
izbira transportne poti

Transportni nalog lahko vsebuje parametre, zaradi katerih blago ne sme na cilj po najbolj optimalni poti, ampak mora narediti obvoz preko določene točke, npr. v primeru naključne kontrole kvalitete v proizvodnji, v primeru sprostitve zasičenosti določenega dela transportne poti, da razbremenimo "ozko grlo", ali v primeru izpada naprav.

 
Upoštevanje
prioritet

Cilj učinkovitega upravljanja materialnega toka je učinkovita izraba virov. Funkcija ovrednoti vsak premik glede na pravila o pretoku, poslovna pravila ter parametre transporta, in mu določi prioriteto. Tako je blago/paleta/transportna enota vedno tam, kjer jo potrebujemo.

 
Vizualizacija
sistema

Operaterju omogoča vpogled v stanje celotnega sistema in morebiten poseg vanj.

 
Predvideva
namesto vas

Za dosego optimalne izrabe virov in "just in time" prihodov na izbrane cilje sistem razmišlja vnaprej.

 
"Load balancing"

Omogoča uravnoteženje obremenitve glede na trenutno obremenjenost posameznih naprav, kar poveča pretočnost, s tem pa tudi kapaciteto celotnega sistema.

 
Paletiziranje

Atlas WCS omogoča informacijsko podporo in krmiljenje robotov za zlaganje materiala na palete.

 
Samodejni
opozorilni sistem ("Alert system")

V primeru motenj v sistemu prejme vzdrževalec opozorilo preko elektronske pošte ali SMS–a.

Želite izvedeti več?

Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas

Koristi

za stranko

 
Večja pretočnost
in kapaciteta sistema

Ker Atlas WCS uravnoteži obremenitev naprav, so vse naprave optimalno obremenjene in maksimalno izrabljene.

 
Optimalna
razpoložljivost sistema

Zaradi dinamične izbire transportne poti sistem v primeru zasičenosti določenega dela poti ali zaradi izpada oz. vzdrževanja naprav pravočasno predvidi alternativno pot (obvoz). S tem se močno poveča razpoložljivost sistema.

 
Enostavna uporaba,
kratek čas šolanja uporabnikov in višja produktivnost

Ker WCS združi vse naprave in podsisteme v en skupen sistem, dostopen preko skupnega vmesnika, je uporaba zelo enostavna, potrebnega je manj šolanja uporabnikov, s tem pa se močno zviša produktivnost.

 
Razširljivost
in fleksibilnost

Enostavno prilagajanje sistema novim zahtevam in dodatnim napravam.

 
Analitični
modul

Atlas WCS si shranjuje vse podatke o izvedenih nalogah. S pomočjo statističnih metod omogoča grafični prikaz trendov in podrobno analizo delovanja sistema.

 
Nadzorna plošča
na mobilnih napravah ("Dashboard")

Ključne podatke o delovanju sistema je možno spremljati na pametnih telefonih in tablicah.

Verjamemo v 
moč sodelovanja

Odlične partnerske zgodbe pišemo tudi z inženiring podjetij. Izvirne informacijske rešitve za notranjo logistiko, predana ekipa, zanesljivost in dolgoletne izkušnje so lahko tudi del vaše celostne ponudbe.

Postanite naš partner