Atlas

Global

Upravljanje vseh vaših skladišč iz ene točke.

Kaj je

Atlas Global?

Atlas Global je modul programske opreme Atlas WMS, ki omogoča upravljanje več dislociranih skladišč z isto aplikacijo in z enega samega centralnega strežnika. Zagotavlja enostavno upravljanje in vpogled v stanje zalog, naročil ter vseh ostalih pomembnih informacij za vsa skladišča hkrati ali za vsakega posebej.

Ključne prednosti

Atlas Global

 
Enovita
programska oprema za več skladišč

Atlas Global je enovita WMS programska oprema, ki se izvaja na centralnem strežniku, upravlja pa lahko neomejeno število dislociranih skladišč.

 
Podpora
za hierarhični dostop do podatkov

Atlas Global vaše podružnice razvršča po državah. Omogoča pregled in izdelavo statistike za vaše celotno podjetje, tako po državah kot za vsako podružnico posebej, z enega mesta! Uporabniki lahko dostopajo do podatkov v svoje matično skladišče ali širše, odvisno od dodeljenih pravic.

 
Enostavno
konfiguriranje novih skladišč

Modul vsebuje že integrirana orodja za konfiguracijo novih skladišč na novih ali že obstoječih lokacijah, to pa omogoča z uporabo povsem enostavnih "čarovnikov".

 
Večjezičnost

Kot velja že za Atlas WMS, tudi Atlas Global "govori" vaš jezik. Ne glede na to, v kateri državi se nahaja sedež ali podružnica vašega podjetja, vsakdo lahko upravlja sistem v svojem jeziku.

Želite izvedeti več?

Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas

Koristi

Atlas Global

 
Enoten nadzor

zalog in dopolnjevanje zalog med skladišči.

 
Povezovanje

številnih logističnih aktivnosti - npr. naročanje pri dobavitelju.

 
Hitrejše in učinkovitejše

upravljanje skladišč ter kratek odzivni čas.

 
Enostavnejša in cenejša

morebitna nadgradnja (razvoj) sistema.

 
Nižji stroški

šolanja uporabnikov.

 
Manj vzdrževalnega osebja

v podružnicah le–to ni več potrebno.

Verjamemo v 
moč sodelovanja

Odlične partnerske zgodbe pišemo tudi z inženiring podjetij. Izvirne informacijske rešitve za notranjo logistiko, predana ekipa, zanesljivost in dolgoletne izkušnje so lahko tudi del vaše celostne ponudbe.

Postanite naš partner