Atlas

WMS

Izpopolnjen sistem za upravljanje skladišč,
ki upošteva vse zahteve sodobne logistike.

Kaj je

Atlas WMS?

Atlas WMS je informacijska rešitev za upravljanje in spremljanje vseh procesov logistike, tako v skladiščni distribuciji kot v proizvodnji.

Zagotavlja 100-odstotno sledljivost blaga in ljudi.

Dva

v enem

V enem paketu združuje tako WMS (Warehouse Management System) kot WCS (Warehouse Control System), koncept dva v enem pa zagotavlja dvojno korist: deluje kot WCS, WMS ali oboje hkrati.

Podpira tako avtomatske sisteme in skladišča (material k človeku) kot ročno uporabo (človek k materialu). V prvem primeru koordinira avtomatske transportne naprave, da samodejno premikajo blago, v drugem pa s pomočjo mobilne tehnologije vodi in spremlja skladiščnika pri delovnih operacijah.

Sodobna arhitektura omogoča povsem enostavno prilagajanje povečevanju obsega prometa (skalabilnost) in visoko prilagodljivost (fleksibilnost), vse to pa brez vpliva na integriteto sistema Atlas WMS.

Enostaven in intuitiven uporabniški vmesnik omogoča hitro učenje in enostavno uporabo.

Prednosti

Atlas WMS

 
100-odstotna
sledljivost

Ker Atlas WMS beleži sleherni premik blaga, je njegova stoodstotna sledljivost zagotovljena vse od prevzema do opreme. Zaradi neprekinjenega zapisovanja vseh dogodkov in preglednih poročil lahko v vsakem trenutku ugotovimo, KDO je spremenil zalogo, KDAJ, KAJ v njej je spremenil (količino, vrsto materiala, šaržo), KJE (na katerem mestu) in KAKO (vrsta transakcije).

 
Podpora
produkcijskim procesom

Najnovejši trendi od skladišč zahtevajo izvajanje produkcijskih procesov, kot so storitve z dodano vrednostjo (Value Added Services), rezanje, konfekcioniranje, prepakiranje, deklariranje… Atlas WMS podpira tudi te in jih integrira v enoten sistem.

 
Vodenje zalog
v več merskih enotah hkrati

Prevzemanje blaga v kilogramih, izdajanje pa v metrih ali kosih — in obratno? Z Atlas WMS je to povsem preprosto, saj lahko sproti pretvarja merske enote in po potrebi zaloge materiala vodi tudi v več enotah hkrati (v kilogramih, metrih in kosih). Zaradi tega ne prihaja več do razlik med dejanskimi in izračunanimi zalogami.

 
Logistika,
ki razmišlja vnaprej

Pravočasno je predčasno! Atlas WMS je sprogramiran tako, da o premikanju transportnih enot ʼrazmišljaʼ vnaprej: transportni nalogi so pripravljeni, še preden se tekoči premik zaključi. Tako ni več čakanja na nove transportne naloge, s čimer dosežemo občutno večjo učinkovitost transporta z obstoječo transportno opremo.

 
Enostavna diagnostika
in obravnava motnje

Atlas WMS vzdržuje skladnost podatkov v celotnem sistemu. Kadar pride do napake, jo je po zaslugi izčrpnega in sistematičnega protokoliranja zato mogoče enostavno odkriti in odpraviti. Običajne motnje v transportnem sistemu (npr. napačno postavljena transportna enota) pa je po sistemu 'povleci in spusti' (drag & drop) mogoče odpraviti že z računalniško miško.

 
Napredno
upravljanje dokumentov

Postavke nalogov za vskladiščenje in izskladiščenje so v sistemu Atlas WMS strnjene v naloge in naročila. Tako jih je moč upravljati posamezno ali skupno (rezervirati, zagnati, spremeniti prioriteto, izbrisati), kar omogoča bistveno hitrejše in preglednejše delo. Učinkovit način optimizacije procesa je npr. avtomatska obdelava nalogov (AOP).

 
Napredno
upravljanje rezervacij

Atlas WMS lahko samodejno izvaja rezervacije materiala. S tem je, glede na nastavitve, vselej zagotovljeno načelo FIFO oziroma FEFO. Logika zaseganja zalog FIFO/FEFO omogoča, da je prostor za nov material zagotovljen kar se da hitro in da zaloge izdajamo v najbolj optimalnem zaporedju.

 
Enostavno
upravljanje prioritet

Atlas WMS omogoča enostavno spreminjanje prioritet dokumentov ali posameznih postavk, s čimer se zlahka zadosti različnim časovnim zahtevam dobav in odpreme ter prepreči možnost zmešnjave ali posledične napačne dobave.

 
Večjezičnost

Atlas WMS "govori" vaš jezik. Ne glede na to, v kateri državi se nahaja sedež ali podružnica vašega podjetja, vsakdo lahko upravlja sistem v svojem jeziku.

 
Prožno uskladiščenje,
prodaja in dopolnjevanje

V sistemu Atlas WMS so na voljo različne strategije izdaje in sprejema blaga. Blago je mogoče vknjižiti že na zapornici pred skladiščem, kar omogoča tudi cross–docking (takojšnjo odpremo blaga, ne da bi ga uskladiščili). Usmerjeno ga lahko nato uskladiščimo kamorkoli.

 
Natančno
upravljanje con

Različne vrste blaga je občasno potrebno skladiščiti ločeno (trajne prehrambne izdelke od izdelkov, ki zahtevajo hlajenje, ocarinjeno blago od neocarinjenega ipd.). V sistemu Atlas WMS lahko enostavno določimo območja za skladiščenje posebnih vrst blaga in slednje bo tako usmerjeno izključno na dovoljene lokacije.

 
Upravljanje različnih šarž
istega materiala

Atlas WMS lahko zalogo istega materiala upravlja glede na različne atribute blaga. To pomeni, da isto blago različnih šarž uskladišči na ločena mesta, po potrebi pa upošteva tudi druga merila (npr. datum proizvodnje, številko dobave, način pakiranja ali rok uporabnosti). Po enakih merilih blago tudi izdaja.

 
Upravljanje
poljubnih izvedb skladišča

Skladiščna struktura znotraj sistema Atlas WMS je dinamična, zato lahko z njim po lastni zasnovi upravljate poljubne izvedbe skladišč. Podprt je tako samodejni zajem podatkov preko prenosnih terminalov, kot tudi izpis komisionirnih listov z ročnim vnosom podatkov za knjiženje.

 
Poljubna
delitev transportnih enot

S sistemom Atlas WMS je mogoče transportne enote (zabojniki, palete, …) poljubno deliti. Uporabnik pri manipulacijah z blagom vidi natančen položaj razdelka za obdelavo. Atlas WMS za vsak razdelek grafično prikaže tudi stopnjo napolnjenosti (v odstotkih), kar omogoča enostavno odločanje pri dopolnjevanju zaloge.

 
Zanesljivo
varovanje podatkov

Skladišče so podatki, zato je koncept varovanja le–teh v sistemu Atlas WMS zasnovan nadvse skrbno. Podatki se dnevno varnostno shranjujejo, brez da bi bilo zato treba ustaviti delovanje sistema. Glede na zahteve po razpoložljivosti je možnih tudi več ravni podvajanja podatkov in strežnikov (DataSafe, warm standby, hot standby, cluster).

 
WCS - Podpora
avtomatskim transportnim sistemom

Atlas WMS ima vgrajen podsistem WCS (Warehouse Control System), ki posamezne avtomatske naprave (regalna dvigala, tekoče trakove, manipulatorje, AGV itd.) koordinira tako, da se pravi material pravočasno pripelje h komisionarju (po načelu "blago k človeku").

 
Povezava
z avtomatskimi merilniki količin

Pri ročnem vnašanju podatkov o količini lahko prihaja do napak. Zato smo za Atlas WMS razvili povezavo z avtomatskimi merilniki količin (tehtnice, merilniki dolžin in števci kosov). Tako so informacije o zalogah vselej točne, dobave natančne, fakture pa pravilne.

 
Z analitiko
do učinkovite optimizacije sistema

Atlas WMS ima vgrajena številna poročila, ki omogočajo natančen pregled nad skladiščem in njegovo zgodovino. Odgovori na vprašanja, kaj imam, kje, koliko časa že, koliko smo izdelali včeraj ipd., so vselej na dlani.

 
Pregledna
vizualizacija procesov

Bolj ko je sistem zapleten, bolj je pomembna njegova preglednost. Grafična vizualizacija v sistemu Atlas WMS operaterju na enem ekranu predstavlja stanje vseh transportnih naprav in ključnih procesov. Na sam sistem pa lahko pooblaščeni uporabnik tudi enostavno vpliva preko grafičnega vmesnika. Primer vizualizacije dejanskega izkoristka regalnih lokacij.

 
Kontrola
sprejemljivosti materiala

Kontrola vnosa podatkov v sistem je preprosta in učinkovita. Atlas WMS pri vsakem knjiženju preverja, ali so teža, ki je izmerjena s samodejno tehtnico, vnesena dolžina in število kosov materiala znotraj okvirov nastavljene sprejemljivosti.

 
Pakiranje
odpreme

Za odpremo pripravljeno blago je običajno organizirano v primerne transportne enote oziroma pakiranja. S sistemom Atlas WMS jih lahko že takoj ob pripravi ustrezno označite in s tem zagotovite nadzor vse do nakladanja na tovornjak oziroma drugo prevozno sredstvo.

 
Popoln nadzor
pakiranih zalog

Z upoštevanjem lastnosti pakiranja Atlas WMS omogoča popoln nadzor in manipulacijo zalog. Sistem izbira optimalne enote pakiranja za komisioniranje naročene količine blaga. Nadzira tudi razdiranje pakiranj in premike pakiranih zalog brez izgube celostne informacije o stanju zaloge.

 
Celostna
kontrola odpreme

Atlas WMS optimira tudi izrabo prostora na tovornjakih in drugih prevoznih sredstvih. Zalogo spremlja vse do nakladanja na pravi tovornjak oziroma drugo prevozno sredstvo, s tem praktično izniči možnost napačne dobave.

 
Dodatni specifični
moduli in orodja

Tudi po implementaciji Atlas WMS lahko dopolnite s specifičnimi moduli in orodji (Atlas WMS Pocket, PathFinder, optimizator regalnih lokacij, AOP, …), s katerimi dodatno optimizirate procese.

 
Z vami tudi
po implementaciji

Skrb za nemoteno delovanje sistema Atlas WMS tudi po implementaciji si zagotovite s storitvijo Atlas Care. Dežurni center pa je dostopen 24 ur na dan, vseh sedem dni v tednu.

Želite izvedeti več?

Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas

Atlas WMS in koristi

za vaše skladišče

 
Popoln nadzor
nad zalogami

Medtem ko ERP vodi knjigovodsko stanje, Atlas WMS upravlja dejansko stanje zalog in jim v skladišču sledi do potankosti. Zaradi sistema Atlas WMS je tako ves čas razvidno, kdaj točno je prišlo do kakšne spremembe, kdo je spremenil zalogo, kaj točno v njej je spremenil (količino, vrsto materiala, šaržo), kje v zalogi se je to zgodilo in kako (vrsta transakcije).

 
Brez zalog
z zapadlim rokom uporabnosti

Atlas WMS upravlja z zalogo po šaržah, datumih zapadlosti in datumih prevzema. Odprema se tako lahko vrši po sistemih FIFO ali FEFO. Za blago, ki se redko premika, Atlas WMS avtomatsko generira obvestila o bližajočem se izteku datuma uporabnosti ključnim uporabnikom, le–ti pa lahko na podlagi tega pravočasno odreagirajo.

 
Kratkotrajnejše inventure
brez nepotrebnih stroškov

Atlas WMS omogoča izvajanje inventurnih kontrol zaloge, tako po poljubnem merilu (naključna, letna, permanentna inventura), kot po izbranem merilu stranke. Izvoz podatkov za poročila je standardiziran in jih tako lahko po želji predstavljate ter obdelujete tudi z drugimi orodji (MS Excel ipd.).

 
Večja izkoriščenost
skladiščnega prostora

Atlas WMS podpira dinamično dodeljevanje lokacij, kar zagotavlja optimizacijo prostora, ki ga imate v skladišču na voljo. V njem tako upravljate z znatno več zaloge kot sicer, saj na isto mesto spravite občutno več materiala.

 
Storitve skladiščenja
lahko opravljate tudi za druge

Atlas WMS vsebuje modul 3PL, ki omogoča vodenje zalog blaga, ločenega po različnih lastnikih. Kapacitete svojega skladišča tako lahko mirno ponudite v učinkovito uporabo več strankam hkrati.

 
Zmanjšano ali izničeno
število reklamacij

S pomočjo Wi–Fi fotoaparata se fotodokumentira prejeto in izdano blago. Fotografije se preko brezžične povezave prenesejo v sistem in so vam v primeru morebitnih reklamacij pri dobavi materiala ali s strani odjemalca vedno takoj na voljo.

 
Točnost
izdaj

Zaradi avtomatske identifikacije blaga, transportnih enot in lokacij (pri komisioniranju) se vam z Atlas WMS napačne izdaje enostavno ne morejo pripetiti.

 
Prilagodljiv
šifrant artiklov

Vsak posamezen artikel se poleg interne šifre lahko upravlja tudi s šifro, ki pritiče njegovemu naročniku ali z govorečo kodo (Matchcode).

 
Podpora digitalizaciji
in robotizaciji

Atlas WMS podpira avtomatizirane naprave različnih proizvajalcev.

 
Nadzor
nad povratno embalažo

V vsakem trenutku natančno veste, pri katerih strankah se nahaja vaša povratna embalaža oziroma koliko embalaže vaših strank imate v skladišču vi. V primeru, da mora embalaža v procesu skozi postopek vzdrževanja, vas Atlas WMS sproti obvešča tudi o tem.

 
Integracija
z ERP

Atlas WMS deluje samostojno, omogoča pa tudi integracijo s katerim koli ERP sistemom v enovit integriran sistem.

Verjamemo v
moč sodelovanja

Odlične partnerske zgodbe pišemo tudi z inženiring podjetij. Izvirne informacijske rešitve za notranjo logistiko, predana ekipa, zanesljivost in dolgoletne izkušnje so lahko tudi del vaše celostne ponudbe.

Postanite naš partner