Manj časa za obdelave nalogov - več časa za stranke!

24. 05. 2018

Eden izmed izzivov v dobavni verigi je obdelava nalogov, ki se še vedno v veliki meri obdelujejo ročno. Avtomatska obdelava nalogov (AOP) je učinkoviti način optimizacije procesa, ki sam po sebi ne doprinaša dodane vrednosti.

Hitrost, učinkovitost in natančnost sta danes ključnega pomena tako v proizvodnji, kot tudi v skladišču. Vse, kar se zgodi v proizvodnem procesu in/ali v skladišču, posredno ali neposredno vpliva na naročnika oz. končnega potrošnika.

Običajen postopek obdelave naloga v skladišču največkrat poteka po treh korakih ali skozi tri odločitve:

  1. odločimo se, kdaj bomo nalog izvedli (terminiranje);
  2. odločimo se, kdo bo nalog izvajal (dodelitev);
  3. odločimo se, katero zalogo bomo za nalog uporabili (dispozicija, alokacija).

Z avtomatsko obdelavo nalogov do manj napak in zamud
Vse te odločitve mora običajno dan za dnem, nalog za nalogom sprejemati vodja skladišča ali vodja izmene. Vsaka napaka lahko povzroči zamudo v odpremi, zamudo v proizvodnji, težave z zalogami, reklamacije ipd. Posledično nastanejo veliki dodatni stroški, problemi pa lahko vodijo celo v izgubo stranke/naročnika. Pri tem večina nalogov potuje skozi standardno obravnavo, le kakšen odstotek ali dva je takih, ki izstopajo in zahtevajo večjo pozornost.

Nepopoln pregled nad celoto vodi v slabše odločitve, ki botrujejo slabšemu izkoristku skladiščnih kapacitet, delovne sile, strojev in drugih sredstev.

Avtomatska obdelava nalogov (AOP) v veliki meri reši omenjene izzive. Modul AOP, ki je integriran v Atlas WMS, od verzije 4.9 dalje, naloge po prednastavljenih navodilih razvršča v vrsto za izvajanje, jih samodejno dodeljuje delovnim postajam, ki imajo proste kapacitete in izbira najbolj ustrezne zaloge glede na kriterije naloga in strategijo izrabe zalog (FIFO/FEFO/praznjenje lokacij/idr.).

Vodja se posveča le še izjemam – odstotku zahtevnejših nalogov in problemom pri izvajanju samega procesa.

Pet prednosti, ki jih prinaša Atlasov modul AOP
Ker Atlas WMS jasno prikazuje stanje procesa, nalogov, zalog in naprav, ni več potrebna nenehna kontrola. Modul AOP torej omogoča:

  • obdelavo več nalogov v krajšem času;
  • natančne zaloge ter njihovo večjo izkoriščenost;
  • boljšo izkoriščenost virov v skladišču,
  • izločitev možnost človeških napak in posledično
  • več časa za stranke ter druge naloge z dodano vrednostjo.

Vodja skladišča tako lahko prihranek časa in svoje izkušnje usmerja v izboljšanje organizacije skladišča in izboljšave za pravila, po katerih deluje AOP.

Manj časa za obdelave nalogov - več časa za stranke!
Nazaj