Z vizualizacijo do optimalne izkoriščenosti regalnega skladišča

10. 12. 2018

Regalne lokacije v skladišču si lahko optimizirate s pomočjo barvne lestvice, ki vam jo omogoča optimizator regalnih lokacij, tj. modul v rešitvi Atlas WMS. S tem si povečate tudi izkoriščenost prostora.

Velikokrat je v skladiščih mogoče opaziti, da se na lažje dostopnih regalnih lokacijah skladiščijo artikli z nizko frekvenco premikov, medtem ko se na težje dostopnih mestih nahajajo bolj frekventni artikli. Kaj to pomeni za podjetje? Nižjo izkoriščenost skladiščnega prostora in večjo porabo časa za vse skladiščne operacije.

Modul optimizator regalnih lokacij, vgrajen v Atlas WMS, vam omogoča vizualizacijo dejanskega izkoristka regalnih lokacij. Na ta način enostavno identificirate lokacije, ki niso optimalno izkoriščene, in neoptimalno skladiščene artikle. Poleg tega vam modul predlaga tudi možne spremembe pravil skladiščenja na problematičnih lokacijah.

Kaj vam optimizator regalnih lokacij sporoča?
Orodje je enostavno za uporabo. S pomočjo barvne lestvice, ki jo je moč nastaviti glede na vaše želje, potrebe ali omejitve, lahko hitro zaznate neoptimalno koriščene lokacije.

Lokacije so vizualno upodobljene v koordinatnem sistemu v ravnini in prikazujejo informacijo o številu komisioniranj v izbranem časovnem obdobju (številka na celici). Hkrati prikazujejo še, ali ima lokacija že določen artikel, kar je označeno z * (zvezdica).

Barva celice sporoča, ali je lokacija optimalno koriščena. V konkretnem primeru (shema ob strani) prikazuje komisionirne lokacije, ki so blizu tlom. Zelena barva označuje, da je lokacija nastavljena in koriščena optimalno. Oranžna ali rdeča barva celice uporabnika opozarjata na neoptimalno stanje lokacije.

Poleg vizualnega orodja modul omogoča tudi tabelaričen prikaz informacij za izvoz v excel ter stanje zalog na regalnih lokacij.

 

Želite izvedeti več?
Pišite nam ali pokličite na tel. št. 01 583 80 00.

Vizualizacija izkoriščenosti komisionirnih lokacij

Vizualizacija izkoriščenosti komisionirnih lokacij

Nazaj