V prvem mesecu dosegli 16,4 % krajše komisionirne poti

05. 09. 2018

Osnovna naloga komisionarja je, da na podlagi naročila v skladišču nabere pravo blago. Njegov največji izziv pa, kako izbrati optimalno komisionirno pot, da bodo stroški in porabljeni čas čim nižji. 

Pri vse večjem številu naročil, predvsem tistih v manjših obsegih, je izbira komisionirnih poti zgolj na podlagi komisionarjeve presoje, tvegano. Za večjo učinkovitost v odzivnosti v oskrbi ter nižje stroške lahko poskrbijo različna IT orodja, kot je denimo PathFinder.  

Izračunajte najkrajšo možno pot v realnem času 
V večjih, bolj kompleksnih regalnih skladiščih, kjer je frekvenca komisioniranja visoka, na učinkovitost komisionarja zelo vpliva njegova opravljena pot. Standarden nabor podatkov v šifrantu lokacij sestavljajo številka hodnika, številka vrste in višina police, a njihovo navadno razvrščanje ne zagotavlja, da bo prehojena pot komisionarja tudi najkrajša in najhitrejša.  

PathFinder je modul rešitve Atlas WMS, ki izračuna najkrajšo komisionirno pot. Slednjo v realnem času izračuna oz. izbere iz množice kombinacij vseh možnih poti v skladišču, ki jih Atlas WMS zgenerira s pomočjo obstoječih lokacij in specifičnih potreb skladišča na podlagi Excelovega dokumenta.   

Preračunavam …
Operacija računanja najkrajše poti se avtomatsko izvede v ozadju, ko se naročilo starta na mobilni delovni postaji. Komisionar na naročilu dobi izpisan vrstni red postavk, glede na lastnosti rezerviranih lokacij, kjer se zaloga za nabiranje nahaja. Če komisionar na primer preskoči vrstni red in poknjiži poljubno izbrano lokacijo, bo PathFinder znova preračunal najkrajšo pot iz trenutnega mesta, kjer se nahaja, do naslednje lokacije.  

V prvem mesecu dosegli 16,4 % krajše komisionirne poti
V začetku leta smo PathFinder implementirali v Atlas WMS tudi v podjetju ExtraLux. Komisioniranje se v podjetju začne z izdajnim nalogom, ki ga Atlas WMS prejme od ERP sistema. Dispečer ga pregleda in sprosti v obdelavo v modul za avtomatiziranje – Autosart. Slednji nato sproži modul PathFinder, ki preračuna najkrajšo komisionirno pot in podatke posreduje nazaj v Autostart. Ta nalog avtomatsko dodeli komisionarju, ki je najmanj obremenjen. Komisionar nabira postavko za postavko in nato naročilo za naročilom. Pri tem ga PathFinder po skladišču vodi po matematično najkrajši poti. 

Po prvem mesecu delovanja modula PathFinder v ExtraLuxu, je Atals WMS predlagal 138,3 km oz. za 16,4 % krajšo komisionirno pot kot so jo v skladišču imeli poprej.

V prvem mesecu dosegli 16,4 % krajše komisionirne poti
Nazaj