Kako povečati število komisioniranj v eni uri?

03. 09. 2018

Z avtomatsko izbiro zalog in delovnih postaj za izdajo blaga lahko delovne operacije oz. komisioniranje na časovno enoto učinkovito optimiramo. Dodatna prednost je, da v regalih dobimo tudi več praznih mest za nove zaloge.

Ko iz skladišča izdajamo blago, moramo izbrati tiste zaloge, ki ustrezajo navedenim pogojem v izdajnem nalogu. Ker je ustreznih zalog glede na zahtevano količino lahko več, to od nas zahteva, da znotraj nabora ustreznih zalog poskušamo optimirati naš izbor za določen izdajni nalog.

Pri optimizaciji izdaje zalog upoštevamo dva kriterija:

  1. maksimiranje števila delovnih operacij, tj. komisioniranj, v časovni enoti;
  2. 'čiščenje' zalog v regalih oz. ustvarjanje čim več praznih mest za nove zaloge.

Uporabnik sicer lahko ročno sam izbira zaloge in delovne postaje, a to običajno pomeni daljši čas komisioniranja in večjo možnost (človeških) napak. Veliko bolj učinkovita je avtomatska optimizacija, saj z njo:

  • optimiziramo izbiro zalog in določanje vrstnega reda delovnih operacij;
  • reorganiziramo zaloge v skladišču (izbrane zaloge denimo premaknemo bližje delovnim postajam);
  • optimiziramo izbiro delovnih postaj.

Število opravljenih operacij na uro smo povečali za 50 %
Kako smo se avtomatske optimizacije lotili na konkretnem primeru? Stranka je za skladiščenje uporabljala avtomatsko visokoregalno skladišče, v katerem so avtomatska dvigala premikala zaloge iz delovnih postaj v regale in obratno. V povprečju so na uro opravili 43 delovnih operacij. Naš cilj je bil z avtomatsko optimizacijo povečati število opravljenih operacij in hkrati dnevno povečati tudi število novih praznih mest v visokoregalnem skladišču.

Dodatna prednost rešitve, ki avtomatsko izbira zaloge in delovne postaje, je, da upošteva tudi časovne 'valove' izdajnih nalogov, ko izdaja blaga poteka ob istem čas.

Kaj smo z implementacijo rešitve za stranko dosegli? Število opravljenih delovnih operacij v eni uri se je povečalo na več kot 60, prav tako se je dnevno povečalo tudi število novih praznih mest v regalih. S stranko že snujemo nove izboljšave in optimizacije, ki bodo omenjene rezultate še izboljšale. Prepričajte se semi.

"Od samega začetka projekta in skozi ves čas njegovega trajanja je bila Epilogova ekipa zelo profesionalna v naših pogovorih, pri pripravi ponudbe in samem izvajanju projekta. Epilogovci so naredili vse, kar je bilo potrebno in še več, da so zagotovili uspeh projekta. Kmalu po tem, ko so prispeli v Burnley, so doumeli, za kaj gre pri naših proizvodih in kakšna so pričakovanja naših strank pri dobavi izdelkov.

Cilj projekta, ki je bil izveden v naši tovarni, je bil povečati zmogljivost našega visokoregalnega skladišča s povprečnih 43 ciklov na uro na 60 – 70 ciklov na uro. Ta cilj je bil dosežen in nad rezultatom smo navdušeni – in z Epilogom že sodelujemo pri projektu za povečanje števila ciklov na 100 na uro. Prav to je tisto, kar iščemo pri novih partnerjih bolj kot karkoli drugega – želimo partnerje, s katerimi lahko sodelujemo tako, da bomo skupaj razvijali naš sistem še dolgo v prihodnost.

Za naše delavce dokončanje tega projekta pomeni tudi veliko pozitivno spremembo: zdaj jim ni več treba delati v nočni izmeni, saj delo lahko opravimo v le dveh izmenah.

Zato se najlepše zahvaljujemo vsem Epilogovcem in lahko ste zelo ponosni na svojo ekipo; vaše sposobnosti in predanost so brez primere.

Skupina VEKA UK GROUP se veseli dolgoletnega skupnega sodelovanja z vami!" Pat Parry, Vodja logistike, Veka plc.

 

Kako povečati število komisioniranj v eni uri?
Nazaj