Kako v proizvodna okolja učinkovito vpeljati avtomatsko vodena vozila (AGV)?

04. 10. 2022

Želja po dvigu učinkovitosti ter kakovosti v proizvodnih okoljih in hkrati pomoč zaposlenim pri prevzemanju njihovih najtežjih oz. najbolj nevarnih operacij že dolgo vodita v avtomatizacijo procesov. Zbrali smo vrsto nasvetov oz. vprašanj, na katera si je treba odgovoriti, preden se tovrstne avtomatizacije lotite v praksi. 

Tokrat izpostavljamo prvi dve vprašanji, na kateri si je dobro odgovoriti, predno se lotimo naslednjega koraka - vpeljave avtomatsko vodenih vozil (Automated Guided Vehicle – AGV) v proizvodnjo.

Prvič: Kaj delamo in kako si proizvodni proces lahko olajšamo?
Prvi del predstavlja podpora avtomatizacije proizvodnih procesov nastanka izdelka s pripravo primernih materialov (izbira, dvigi, urejanje lege) in njihove strege strojem ter rokovanja v človeku nevarnih okoljih (toplotno/mehansko/zdravje), kot je na primer delo z brizgalni stroji, s prevzemanjem in kontrolo pol-izdelkov, montažo sestavov in urejenim odlaganjem za naslednje operacije.

Glede na velikosti serij izdelkov ter njigove raznolikosti pri zagotavljanju potreb kupcev, so se oblikovale različne proizvodne strategije: od procesno urejenih linij, otočnih sistemov specializiranih operacij, do prilagodljivih delovnih mest ter predvsem njihovih hibridiov. Vsaka od teh strategij ima določeno lastno optimalno okno učinkovitosti. Kakšno stopnjo učinkovitosti lahko dosežemo je pogojeno s fizično umestitvijo opreme v danem objektu in njenega sosledja, kakšne energetske in komunikacijske vodnike imamo, dostopnost poti ter ali so delovna mesta operaterjev ustrezno varovana.

Drugič: Kako interna logistika podpira učinkovito proizvodnjo?
Drugi pomembni segment proizvodnega okolja je nadzor in upravljanje toka materialov, izdelkov ter embalaže med posameznimi delovnimi operacijami – interna logistika. V primerjavi s proizvodnimi procesi, so logistični bistveno bolj dinamični. Razlogi za to so dinamika naročil, motnje v proizvodnih procesih, nižja stopnja možnega planiranja, premikajoče se blago in transportne naprave ter zahtevnost identifikacije le-teh. Logistika tako predstavlja kritični podporni element za učinkovito proizvodnjo.

Odgovor na vprašanje se torej zdi z današnjim stanjem tehnike na področju robotike enostaven: z uporabo avtomatsko vodenih vozil. Pa je tudi v resnici tako? Kako se uvedbe AGV v proizvodnjo lotimo sistematično? Pet nasvetov vam razkrijemo ob naslednji objavi.

Kako v proizvodna okolja učinkovito vpeljati avtomatsko vodena vozila (AGV)?
Nazaj