Nabavna veriga z blockchainom postaja transparentna

22. 05. 2018

Če je logistika včeraj slonela na zaupanju do dobavitelja in/ali agencij, ki preverjajo skladnost izdelkov s standardi kakovosti, z blockchain tehnologijo postaja logističen proces transparenten in pregleden. 

Ko blago prehaja iz rok v roke, je treba hkrati predati informacije o izdelku. Ker ti podatki vplivajo na ceno, kakovost, carinske, logistične in druge postopke je ključno, da navedbam zaupamo. 

Zanašamo se na ustanove (ki imajo tudi svoje interese) in papirne dokumente (kjer zlahka pride do napake ali celo ponarejanja). Lažni prevzemi, nepojasnjen izvor tovora in slaba kakovost dobavljenega blaga so stalna nevarnost današnjega globalnega posla. Zaradi tega se morajo podjetja zanašati predvsem na lasten sistem kontrole, ki zahteva veliko časa in denarja.

Infrastruktura blockchaina je neodvisna in objektivna
Blockchain tehnologija ne temelji na zaupanju, ampak je neodvisna in objektivna. Ponuja ekonomično rešitev: lahko dostopni in neizbrisni zapisi, shranjeni v decentaliziranem registru. Sistem temelji na matematiki (kriptografiji), ta pa je sama po sebi objektivna in poštena. 

Informacije, shranjene v logistični blockchain sistem, se ob potovanju blaga po dobavni verigi ne morejo več spreminjati in izgubljati. Tako je denimo zapis o paleti, njeni številki (SSCC) in vsebini verodostojna referenca za kontrolo na vsaki točki dobavne verige. Zapis o izvoru blaga na paleti (npr. »fair trade« ali »ekološko pridelano«) je na voljo vsem upravičenim uporabnikom dobavne verige. 

Enostaven dostop do informacij in avtomatizirano izvajanje dogovorov
Dostop do informacij je z blockchainom močno poenostavljen in ne omejuje števila partnerjev. To omogoča npr. točno ciljan odpoklic izdelkov s pomočjo podrobnih informacij o komponentah, ki so zapisane v blockchainu, na drugi strani pa jasno informacijo o tem, kje je problem nastal in kdo ga mora odpraviti.

Dodatne aplikacije omogočajo tudi preprosto izvajanje dogovorov: ko so izpolnjeni vnaprej programirani pogoji, bo npr. lastništvo zapisa prešlo na prejemnika. Ko prevoznik prejme plačilo, bo samodejno, hitro in brezpapirno predal pravico do blaga vnaprej določenemu subjektu. Transakcije so tako poenostavljene, sledljive in zanesljive. Tako  v naprej progamirane pogoje imenujemo pametne pogodbe (smart contracts) in predstavljajo stroškovno zelo učinkovit in objektiven način izvajanja dogovora.

Zgodba z blockchainom v logistiki ni zaključena. Informatiki že razmišljajo naprej in snujejo nove rešitve, ki bi jih nova tehnologija lahko omogočala.

Nabavna veriga z blockchainom postaja transparentna
Nazaj