Ob strani stojimo tudi po implementaciji rešitev

04. 06. 2019

Čeprav se z razvojem in implementacijo Atlas rešitve v strankino logistično infrastrukturo obdobje medenih tednov morda res zaključi, se naše sodelovanje nadaljuje in raste v zrel partnerski odnos. Stranki smo vedno na voljo 24/7, vse dni v letu. S kratkim odzivnim časom, usposobljeno ekipo in pozitivnim odnosom zagotavljamo, da je morebitni izpad delovanja logističnega sistema kar se da kratek.

Po zaključku razvojnih aktivnosti je oddelek podpore praviloma prvi komunikacijski stik s stranko, s katero aktivno sodelujemo pri odpravi morebitnih težav ter poskrbimo za razumljivo razlago. Ob večkratni ponovitvi iste težave stremimo k proaktivni sistemski odpravi ter po potrebi v proces razreševanja vključimo razvojno ekipo in strankino IT službo.

Ker svoje poslanstvo izvajamo profesionalno in transparentno, imamo vpeljan t. i. ticket sistem, kjer se vsak prejeti klic stranke in vsak poseg na strankinem sistemu zabeleži. Po zaključku aktivnosti stranka dobi poročilo o izvedenem delu, v katerem so navedeni vzroki nastale težave ter rešitev. Tako lahko učinkovito ugotavljamo, ali so napake morda posledica neoptimiranega procesa. V tem primeru stranki predlagamo izboljšave, s katerimi optimizira delovanje sistema in zmanjša možnost napak.

Za še večjo preglednost smo uvedli tudi storitev Support Service Desk, kjer lahko stranke preko spletnega vmesnika prijavljajo morebitne težave, vprašanja glede delovanja Atlas sistema ter oddajajo prošnje za morebitne spremembe funkcionalnosti ter manjše dodelave.

Podporo nudimo 24/7
Epilogova podporna služba je dosegljiva 24/7, vse dni v letu. Odzivni čas za začetek odprave težav je znotraj ene ure od prejema klica. Stranke se lahko odločijo tudi za paketno storitev Atlas Care v različnem obsegu glede na potrebe. Storitev zajema izvajanje preventivnih in popravljalnih del na naročnikovem Atlas sistemu ter vzdrževanje sistema. V paketu je vključeno neomejeno število podpornih klicev med delovnim časom ter posredovanje pri reševanju težav s podatkovno bazo Oracle.

Skrbimo tudi za redna, mesečna preventivna vzdrževanja in ponujamo storitev namestitve in vzdrževanja Atlas strežnikov. Vsakodnevno, po dogovoru s stranko, ki se odloči za tovrstno rešitev, pregledujemo statusna poročila o izvajanju varnostnih kopij, skrbimo za arhiviranje relevantnih podatkov, za ustrezno velikost baznih objektov, periodično izvajanje vzdrževalnih procesov ter bdimo nad izvajanjem morebitnih avtomatiziranih skript. Če ugotovimo, da obstajajo težave, stranko o tem obvestimo in svetujemo, kako jih odpraviti. Pri vseh posegih na strankinih sistemih vedno najprej poskrbimo za varnost: od hranjenja podatkov, ustrezne obravnave incidentov in izvajanja podpornih aktivnost do zagotovljanja kibernetsko varnih storitev.

Delo opravljamo s pozitivnim, sodelovalnim odnosom s stranko. Veliko prejetih klicev ni posledica napak delovanja Atlas sistema. Ker je naša aplikacija pogosto središče logističnega sistema, vpeljana pa imamo tudi inovativna diagnostična orodja, ki zaznajo napake ostalih procesov, ta omogočajo, da stranki kljub temu priporočimo, kam se lahko obrne za razrešitev nastalih težav. Aktivno sodelujemo z ostalimi soizvajalci projekta in jim na željo stranke posredujemo ustrezne diagnostične podatke.

Ob strani stojimo tudi po implementaciji rešitev
Nazaj