Pridobili smo nov certifikat ISO 45001:2018

11. 01. 2024

Proaktivnost. Odgovornost. Varnost. Te tri od naših šestih vrednot zelo skrbno povezujemo s spoštovanjem zahtev standardov kakovosti oz. s certifikati. Tudi s standardom ISO 45001:2018, po katerem smo pridobili certifikat ob koncu leta 2023. S pridobitvijo tega certifikata smo hkrati uvedli tudi integriran sistem vodenja standardov ISO 9001, ISO/IEC 27001 in ISO 45001.

ISO 45001 je mednarodni standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu. Vse večje zahteve kupcev, visoke zavarovalne premije, večje zahteve za škodne dogodke, stroški zastojev … so le nekateri razlogi, zaradi katerih se izvajanje standarda v praksi priporoča. 

Področje zdravja in varnosti na delovnem mestu je neposredno povezano tudi z uspešnostjo podjetja ter zadovoljstvom zaposlenih. V varnem in ustrezno opremljenem delovnem okolju zaposleni lahko plemenitijo svoje znanje, ustvarjajo inovativne ideje in razvijajo najboljše rešitve oz. produkte.

Zadovoljni zaposleni – zadovoljne stranke
Ko so zadovoljni zaposleni, so zadovoljne tudi stranke. Zato smo si v drugi polovici leta 2023 zadali nov izziv in se odločili za certificiranje po standardu ISO 45001 ter postopek do konca leta tudi uspešno zaključili. Z uspešnim izvajanjem zahtev standarda smo izboljšali sodelovanje z zaposlenimi in zagotovili nadzor nad procesnimi nevarnostmi, ki predstavljajo tveganje za incidente, povezane z zdravjem in varnostjo pri delu. S pridobitvijo certifikata smo med zaposlenimi še dodatno utrdili kulturo nenehnih izboljšav in zavzetosti za neprestano izboljševanje procesov. 

Šest razlogov za uvedbo integriranega sistema vodenja standardov
V Epilogu smo preučili svoje poslovne potrebe in cilje ter prepoznali šest najpomembnejših razlogov za uvedbo integriranega sistema vodenja po standardih ISO 9001, ISO/IEC 27001 in ISO 45001:

 1. Izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov.
  Integrirani sistemi vodenja pomagajo optimizirati procese, kar vodi do večje učinkovitosti in zmanjšanja stroškov.
 2. Povečanje zadovoljstva strank.
  Standardi, kot je ISO 9001, pomagajo izboljšati kakovost izdelkov ali storitev, kar povečuje zadovoljstvo strank.
 3. Izboljšanje varnosti.
  Standarda ISO/IEC 27001 in ISO 45001 pomagata izboljševati informacijsko varnost in varnost na delovnem mestu.
 4. Izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev.
  Standardi pomagajo izpolnjevati zakonske in regulativne zahteve, kar zmanjšuje tveganja za morebitne kršitve in druge negativne posledice.
 5. Povečanje konkurenčnosti.
  Z izpolnjevanjem zahtev teh standardov si podjetje gradi ugled in poveča zaupanje strank, kar lahko vodi do večje konkurenčnosti na trgu.
 6. Izboljšanje upravljanja tveganj.
  S standardi, kot so ISO 9001, ISO/IEC 27001 in ISO 45001, se lažje upravlja tveganja, povezana s poslovanjem.

Odličnost imamo v krvi
Zagotavljanje visoke kakovosti storitev za zadovoljitev potreb kupcev v skladu z veljavnimi standardi je vsakodnevna skrb in odgovornost slehernega zaposlenega v Epilogu. Le tako lahko delamo najboljše − za najboljše. 
 

Pridobili smo nov certifikat ISO 45001:2018
Nazaj