Prihodnost je svetla, če jo gradimo skupaj

22. 12. 2021

Bliža se konec leta, čas, ko se oziramo na prehojeno pot in hkrati poskušamo pogledati v stekleno kroglo prihodnosti. Lansko leto smo jo napovedovali v luči pandemije in (potiho) upali, da je bo hitro konec. Čeprav slednji za enkrat še ni na vidiku, optimistično zremo naprej.

Trendi v logistiki ostajajo nespremenjeni, saj delo še zdaleč ni dokončano. Vroče teme so digitalizacija, transformacija dobavnih verig, avtomatizacija in robotizacija, levitev trgovine in storitev v smeri e-commerca. Vse to ob zavezi k čim bolj trajnostni prihodnosti.

Da živimo v času nenehnih sprememb, ni novost. Je pa naša pripravljenost na hitre spremembe danes bolj kot kadarkoli ključna za preživetje v turbolentnih časih. Vsaka sprememba je povezana z določeno ravnjo stresa, zato je odpornost vseh nas izjemno pomembna. Tudi če posamezniku kdaj zmanjka moči, jo tim ima. Če ena oseba morda ne najde rešitve, jo skupaj, kot ekipa, zagotovo. In čeprav vse bolj stavimo na tehnološke rešitve, ki nam neizpodbitno olajšajo in poenostavijo številna opravila, so te brez 'človeškega dotika', njegovega znanja, sposobnosti reševanja kompleksnih problemov, le zadosten, ne pa tudi nujen pogoj uspeha.

Negotovosti, ki smo jim priča na globalnem gospodarskem parketu, kot so pomanjkanje surovin, večja volatilnost dobavnih verig ipd., so nam te le še potrdile, česar se zavedamo že dolgo: danes bolj kot kadarkoli poprej štejejo odnosi. Odnosi med posamezniki, timi, dobavitelji, partnerji. Dobri odnosi v odprtih, prilagodljivih, opolnomočenih in učečih se timih so ključni za prilagodljivost podjetij, še posebej, če so podprti z zunanjo pomočjo partnerjev – dobaviteljev znanja in tehnologij. Kar je tudi naše poslanstvo.

Moč se ne skriva v enem človeku, zmagujemo lahko le skupaj, povezani. S partnerji, s katerimi tečemo na dolge proge, z ljudmi, na katere se lahko zanesemo. Tako povezani – kot timi v podjetjih in ob podpori zunanjih strokovnjakov – bomo lahko premagali še marsikatero preizkušnjo.

Nassim Taleb, avtor Črnega laboda, pravi, da je napovedovanje prihodnosti podobno ugibanju, kakšna bo oblika luže, ko se bo ledena kocka stopila. Pa vendar si upamo trditi, da bo sreča na strani pripravljenih, kompetentnih in uigranih timov. Prihodnost je svetla, če jo gradimo skupaj.

Srečno v letu 2022!

Damjan Širca, CEO

Prihodnost je svetla, če jo gradimo skupaj
Nazaj