Slikovni prikaz podatkov za pametno odločanje

07. 09. 2018

Za lažje razumevanju velike količine podatkov so nam na danes že voljo različna vizualna orodja, ki zberejo podatke v želeni obliki in času. Z njimi imamo v vsakem trenutku na razpolago informacije, ki nas usmerijo tja, kjer je potrebno ukrepati.

Iskanje priložnosti za zmanjšanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti poslovanja podjetja je nikoli dokončan proces. Da se lahko osredotočimo na ukrepe za izboljšanje svojih prihodnjih aktivnosti, potrebujemo 'prave' podatke – podane v primerni in razumljivi obliki, brez preučevanja zapletenih podatkovnih tabel, če to ni nujno potrebno. 

Kaj storiti, če je logistično poročilo zastarelo?
Za obdelavo podatkov na trgu najdemo različna orodja oz. programske rešitve. Njihovi ponudniki si prizadevajo, da bi so nam, uporabnikom, na voljo najboljša vizualna podatkovna poročila. Ker pa so zahteve uporabnikov različne – od oblike poročila do časa, ko poročilo želimo imeti – je želje včasih težko uskladiti. Ste že imeli v rokah pomembno poročilo o obratovanju vašega logističnega poslovanja in ugotovili, da je zastarelo ali pomanjkljivo? In da so stroški ter čas, potreben za prilagoditev novih poročil, previsoki?  

Povezovanje različnih sistemov prinaša konkurenčno prednost  
Rešitev je v povezovanju različnih informacijskih sistemov in orodij (ang. collaborative software). Strankam, ki imajo implementiran Atlas WMS, omogočamo povezovanje s poljubnimi orodji za vizualizacijo in analizo. Z njihovo pomočjo lahko bolje izkoristijo velike količine podatkov, ki jih obdeluje in shranjuje  Atlas WMS.   

Slika prikaže več kot 999 besed 
Primer takega orodja je Kibana. Je odprtokodna vizualizacijska in raziskovalna platforma podjetja Elastic. Specializirana je za obdelavo velike količine pretočnih podatkov, kakor tudi podatkov v realnem času. Atlas WMS zagotovi vse podatke in jih poveže s Kibano, ki jih obdela v človeku prijazno obliko. Kibana vsebuje orodja za lahko generiranje poročil, v katerem so podatki lahko predstavljeni na različne načine – s prilagoditvijo barv in označenimi rezultati iskanja. 

Takojšen vpogled v vaše podatke 
Kombinacija podatkov iz Atlas WMS in izbranega orodja za vizualizacijo in analizo vam omogoča takojšen in neodvisen vpogled v odgovore na vsa vprašanja za izboljšanje vašega poslovanja. Povsem neodvisno od kogarkoli. Kadarkoli. Na en sam klik.

 Vas med drugim zanima: 

  • Koliko palet je bilo naloženih na posamezentovornjak danes, včeraj, ta mesec, letos, lani …? 
  • Katere končne stranke imajo običajnoalociran material v določenih conah skladišča?  
  • Kateri uporabniki naredijo največ korektur zaloge?
  • Kateri uporabniki so najbolj produktivni in v katerih urah dneva? 
  • Koliko kg materiala dnevno gre h katerim strankam?
  • Koliko paketov določenega tipa je narejenih na dan?
  • Kateri deli skladišča so najbolj obremenjene glede na število 'pickov', težo materiala ipd.?
  • Kateri viličaristinaredijo največ premikov in v katerih delih dneva oz. tedna? 
  • kateri komisioner naredi največ 'pickov'?

Odgovore vam v ustrezno preoblikovanje v želene informacije zagotovi povezava Atlas WMS in izbranega sistema za vizualizacijo in analizo.

Primer 2: 
Drugo takšno orodje je Tableau, ki se hvali s hitro in preprosto vizualizacijo in močno analitiko, z možnostjo enostavnega povezovanja različnih naborov podatkov za skupen prikaz ali analizo.

 

Slikovni prikaz podatkov za pametno odločanje
Nazaj