Zaposlenim prijazno podjetje

09. 02. 2022

No 1 in customer experience. To je naša vizija, ki ji sledimo na vsakem koraku, tudi v odnosu do nas, zaposlenih. Ves čas spodbujamo in soustvarjamo delovno okolje, v katerem se vsi zaposleni prijetno počutimo. Okolje, ki nam omogoča učinkovito usklajevati poklicno in zasebno življenje.

Med seboj gradimo odprto komunikacijo. V čim večji meri si poskušamo prisluhniti – našim željam in potrebah. Skozi leta smo tako sprejeli že vrsto formalnih in manj formalnih ukrepov, ki pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med nami, spodbujajo večjo zavzetost in zadovoljstvo ter krepijo naše zdravje in varnost.

Spremenjene razmere in rast števila zaposlenih sta nas spodbudila, da smo naše ukrepe ponovno pregledali. Naboru tistih, ki so postali že del naše kulture, smo dodali še nekaj novih. Slednje smo uskladili s standardi, ki jih predpisuje svetovalno-revizorski postopek za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Pripravljen načrt implementacije novih ukrepov je potrdil tudi revizorski svet in, bravo mi, prejeli smo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Vemo, da je uspeh podjetja odvisen predvsem od zaposlenih. Zato je naša zaveza, da oblikujemo delovna okolja in izvajamo različne ukrepe, znotraj katerih prav vsak med nami najde dodano vrednost glede na svoje potrebe.

Veseli smo, da smo našo skrb za zaposlene formalno potrdili s certifikatom Družini prijazno podjetje. Še bolj pa, da smo s svojimi ukrepi zajeli vse, tudi zaposlene brez družin in lahko s ponosom rečemo, da smo vsem zaposlenim prijazno podjetje.

Zaposlenim prijazno podjetje
Nazaj