Atlas

CutITsmart

Z optimiranjem razreza materiala
do boljših izkoristkov in večjih prihrankov.

Kaj je

Atlas CutITsmart?

Atlas CutITsmart je integrirani WMS modul, ki razširja delovanje sistema WMS tudi na razrez materiala. Je edini tovrstni optimizacijski, v WMS integrirani program in predstavlja svojevrstno novost ter najboljši odgovor na vprašanje, kako prihraniti pri materialu, času in delu.

Atlas CutITsmart optimira:

  • materialno porabo in zaloge,
  • premike v logističnem procesu,
  • delo,
  • izrabo in obremenitev resursov (žag),
  • čas razreza,
  • stroške in
  • odpremo odžaganih kosov.

Načrtovanje časa

in stroškov

Atlas CutITsmart upošteva in združuje več naročil hkrati. Tako poleg odlične optimizacije materiala bistveno zmanjša tudi logistične premike. Na podlagi izbranih optimizacijskih parametrov ter glede na trenutno zalogo avtomatsko predlaga optimalen način razreza in generira delovne naloge. Načrt optimizacije lahko tako poteka povsem avtomatsko ali ročno. 

Atlas CutITsmart poleg optimalnega načina razreza tudi avtomatsko razporeja naloge med posamezne žage in izračunava predvideni čas izvedbe. Ker sistem beleži posamezne korake v delovnem procesu, omogoča tudi zelo natančno analizo stroškov. Poleg tega upošteva tudi potrošni material pri žaganju in lahko zato izračuna celoten strošek razreza. 

Prednosti

Atlas CutITsmart

 
Integracija
v WMS

Integriran sistem omogoča prihranke pri implementaciji sistema, lažje in cenejše vzdrževanje in en vmesnik med ERP in programom za optimiranje.

 
Optimiranje
na bazi aktualnih podatkov

Ker je integriran v WMS, Atlas CutITsmart razpolaga z natančnimi in aktualnimi podatki o materialu (zalogah), nalogih, razpoložljivosti idr.

 
Optimiranje
glede na različne parametre

Modul lahko vnaprej predvidi čas izvedbe, izkoristek materiala ali stroške razreza.

 
Enostaven
grafični vmesnik

Uporabniku prijazen, touch–screen grafični vmesnik za knjiženje.

 
Dinamično
optimiranje

Ker proces razreza poteka nenehno in ker v sistem vstopajo vedno novi nalogi, je možno tudi redisponiranje že načrtovanih operacij in izračunavanje novih.

 
Inteligentna
logistika ostankov

Stroški zalog in priprave za ponoven razrez (vračanje materiala nazaj v skladišče, vodenje zaloge, …) so v nekaterih primerih ponekod lahko višji od stroškov materiala. Atlas CutITsmart zato uporabniku avtomatsko predlaga, ali ostanke materiala velja ponovno skladiščiti ali ne.

 
Upravljanje
ostankov

Atlas CutITsmart ostanke materiala vodi po velikosti, uporabniku predlaga optimalno destinacijo, logistično pa vodi tudi preskladiščenje.

 
Možnost natančnega
načrtovanja dela

Ker omogoča natančno preglednost zasedenosti žag, lažje načrtujemo celoten delovni proces.

Želite izvedeti več?

Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas

Koristi

za stranke

 
Prihranki
pri materialu

Atlas CutITsmart upošteva tako naročila kot zalogo v skladišču. Glede na te podatke računalniški algoritem predlaga razrez tako, da minimalizira ostanke materiala.

 
Načrtovanje
delovnega procesa

Atlas CutITsmart predvidi čas razreza in obdelave naročila ter optimira delovni proces tako, da zmanjša število premikov v skladišču. Manjše število premikov pomeni manjšo obremenitev zaposlenih in prihranek pri času.

 
Prihranki
pri energiji

Na višino stroškov vpliva tudi poraba energije. Ta se ob višjem številu premikov v skladišču in razrezov materiala lahko znatno poveča. Ker optimalno izkorišča vse resurse, pa tako Atlas CutITsmart ustvari občutne prihranke tudi pri energiji.

Verjamemo v 
moč sodelovanja

Odlične partnerske zgodbe pišemo tudi z inženiring podjetij. Izvirne informacijske rešitve za notranjo logistiko, predana ekipa, zanesljivost in dolgoletne izkušnje so lahko tudi del vaše celostne ponudbe.

Postanite naš partner