Optimalna pot blaga do Hoferjevih trgovin s "pritiskom na gumb"

15. 05. 2020

Načrtovanje oskrbe trgovin iz Hoferjevega distribucijskega centra je kot prizor iz filma. Tehnologija prihodnosti pomaga disponentu pri preračunavanju najbolj optimalnih rešitev, ki jih človek sam nikoli ne bi zmogel opraviti tako hitro in učinkovito. Inteligenten sistem za načrtovanje razvoza (Atlas DPS) ob upoštevanju vseh specifičnih omejitev in pravil trgovca načrtuje optimalno distribucijo. 

Z našo rešitvijo so v Hoferju med drugim znižali stroške zunanje logistike za več kot 10 %, povečali točnost dobav in čas načrtovanja dnevnega disponiranja skrajšali s štiri na eno uro. Z najsodobnejšimi vozili in optimalnimi transportnimi potmi pa vsakodnevno zmanjšujejo tudi ogljični odtis.

Mednarodno trgovsko podjetje Hofer je v Sloveniji prisotno od leta 2005, tri leta kasneje pa je vrata odprl tudi njihov sodoben upravno-logistični center v Lukovici. Danes imajo širom Slovenije že več kot 80 trgovin, katere 24 ur na dan oskrbuje 22 tovornjakov, ki dnevno naredijo več kot 11.000 km.

Z avtomatizacijo zvišali zasedenost vozil na 95 %
Razvejanost trgovske mreže, število raznovrstnih artiklov, hladna veriga ter številne druge omejitve in pogoji so za Hofer postopoma postali prevelik zalogaj za ročno disponiranje ter načrtovanje najbolj optimalnih transportnih poti. Zato so se odločili, da kreiranje načrta prevozov avtomatizirajo. S tem so hkrati:

 • poenostavili in skrajšali čas disponiranja;
 • zmanjšali potrebno število vozil;
 • zasedenost vozil zvišali na 95 %;
 • povečali točnost dobav in
 • zagotovili pregled nad stroški.

Delo, ki so ga opravljali le najbolj izkušeni disponenti
Hofer za razvoz blaga uporablja le najsodobnejša, okolju prijazna vozila. Večino transportnih poti opravijo po avtocestah, razen kolikor je nujno potrebno za dostop do posamezne trgovine. Tovornjaki morajo biti čim bolj polni, ko razvažajo blago v trgovine, a tudi, ko se vračajo na Lukovico, niso prazni – po poti namreč prevzemajo blago dobaviteljev. Pri dostavi v Hoferju upoštevajo prednostni vrstni red glede na poslovalnice in vrsto blaga, ki ga razvažajo. Pri načrtovanju optimalnih poti upoštevajo še prometne konice, časovna okna, načrtovan čas razklada, počitek za voznike …

Vse naštete procese, pravila in tudi omejitve, ki izhajajo iz njihove trgovske politike, blagom in transportom je disponent ob ročnem disponiranju moral zelo dobro poznati. Najbrž ni težko sklepati, da so to zahtevno in odgovorno delo zaupali le najizkušenejšim disponentom. Vzporedno z željo je rasla tudi potreba po avtomatizaciji omenjenih procesov, ki bo olajšala delo in prihranila čas.

Algoritme podpira samoučeča umetna inteligenca
Uspešna implementacija prilagojene rešitve je vedno rezultat skupnega dela naročnika in izvajalca. Ker v Hoferju odlično razumejo svoje procese in imajo jasne cilje, se je naša ekipa Mentek rešitve najprej lotila z opazovanjem njihovih procesov. S pomočjo Hoferjevih strokovnjakov smo natančno popisali vse postopke, že omenjene specifike ter želene cilje.

Na podlagi pridobljenih izhodišč smo rešitev Atlas DPS (Delivery Planning System) prilagodili njihovim konkretnim zahtevam ter jo uspešno implementirali. Atlas DPS s pomočjo optimizacijskih algoritmov, ki jim pomaga samoučeča umetna inteligenca, izdela več enakovrednih načrtov razvoza, človek pa ima možnost dokončne izbire. Tako ima disponent v trenutku na voljo najbolj smiselno pot od logističnega centra do vseh Hoferjevih trgovin, ki hkrati upošteva vse omejitve in pravila.

7 uspešno realiziranih ciljev
S pomočjo rešitve Atlas DPS Hofer dosega zavidljive rezultate pri oskrbi svojih poslovalnic po Sloveniji. Izpostavljajo:

 • 4x hitrejše planiranje.
  Avtomatsko disponiranje je izjemno poenostavilo in pohitrilo proces planiranja. Čas disponiranja vseh dnevnih prevozov se je skrajšal na manj kot eno uro. Upravljanje planov z novo aplikacijo je tudi bistveno enostavneje. Ker je vse "znanje" v programski opremi, je uvajanje novih sodelavcev enostavneje.

 • Bolj točen čas dostav.
  Zahvaljujoč Atlas DPS so dostave postale predvidljive in točne. Vsak prevoz ima natančno načrtovano pot od začetka do konca s predvidenimi časi prevoza, nakladov in razkladov. Tako je plan dostav vedno izpolnjen.

 • 100-% nadzor nad stroški.
  Ker so načrt naklada, načrt poti in čas znani vnaprej, prevozniki ne morejo najti argumentov za zaračunavanje dodatnih stroškov. To je še posebej pomembno, če prevoze opravljajo zunanji prevozniki.

 • 95-% zasedenost vozil.
  Z optimiranjem transportnih poti se je izboljšala zasedenost vozil, ki je zdaj več kot 95 %. Atlas DPS kombinira tudi prevoz do trgovin s povratnim transportom blaga od dobaviteljev do distribucijskega centra. Tako tovornjaki nazaj v distribucijski center ne vozijo prazni. Natančno planiranje odpravlja potrebo po rezervnih vozilih in voznikih.

 • Prihranki v logistiki.
  Z uporabo rešitve Atlas DPS so v Hoferju pri celotnih stroških distribucije prihranili vsaj 10 %. Ker je nekatere prihranke, kot je npr. točnost dostave, nemogoče ovrednotiti, ocenjujemo, da je odstotek še višji.

 • Skalabilnost in fleksibilnost.
  Načrtovanje s pomočjo Atlas DPS poteka vedno na enak način, saj so dodatni pogoji le vnosni paramteri. Zato hipne spremembe delovnih časov in obremenitev, dodajanje novih trgovin ter nenehne spremembe dostavnih pogojev za Hofer niso več večji izziv.

 • Manj izpustov CO2 v okolje.
  Pametno načrtovanje distribucije omogoča zmanjševanje ogljičnega odtisa. Na cesti je manj tovornjakov, s tem pa tudi manj izpustov CO2 v okolje.

Gradimo partnerstva na dolgi rok
Naša skrb in obveza je, da strankam pomagamo rasti in se razvijati. S tem rastemo tudi sami. Stremimo k cilju, da s strankami gradimo dolgoročno partnerstvo. Skrbimo za redno izmenjavo izkušenj ter glede na potrebe ter želje stranke poskrbimo za vzdrževanje in potrebne nadgradnje rešitve.

Skupaj s Hoferjem smo ponosni na uspešno združevanje njihovih izkušenj in našega znanja. V izobraževalni oddaji Galileo Hofer ponosno deli svoj napreden, "state of the art" pristop k distribuciji. Vabljeni k ogledu. 

Optimalna pot blaga do Hoferjevih trgovin s "pritiskom na gumb"
Nazaj