S sistemom "Track & Trace" sledijo tobačnim izdelkom po predpisih

12. 11. 2020

Maja 2019 je v EU začel veljati 15. člen direktive o tobačnih izdelkih, ki je vsem vključenim v dobavno verigo tobaka naložil obvezno evidentiranje podatkov o sledenju gibanja tobačnih izdelkov. Direktivi se je moral prilagoditi tudi eden največjih slovenskih veletrgovcev tobačnih izdelkov – Tobačna Grosist. Za potrebe sledenja "Track & Trace" smo vzpostavili lasten sistem za kreiranje in pošiljanje sporočil v centralni repozitorij EU.

Tobačna Grosist je ekskluzivni zastopnik in distributer tobačnih izdelkov, izdelkov za široko porabo in izvajalec logističnih storitev. Je eden največjih veletrgovcev v Sloveniji in sestavni del skupine družb Tobačna Ljubljana. Njihov sodobni skladiščno-distribucijski center je v Črnučah. Podjetje sodeluje s trgovskimi verigami, bencinskimi servisi, kioski pa tudi z manjšimi trgovinami in gostinskimi lokali. Skupaj oskrbujejo več kot 3.000 maloprodajnih in gostinskih mest po Sloveniji.

Opremljeni z našimi rešitvami od leta 2009
Začetki našega sodelovanja  s podjetjem segajo v leto 2009, ko so se ob selitvi v sodobni skladiščno-distribucijski center v Črnučah odločili za nov sistem za skladiščno poslovanje (WMS). Tobačna Grosist ima trošarinsko skladišče tobačnih izdelkov in t. i. domače skladišče tobačnih in netobačnih izdelkov. Omenjeni skladišči imata vsak svoj SAP sistem, ki smo ju povezali z našim WMS-om. Za hitrejšo obdelavo naročil smo vpeljali dve vzporedni liniji izdaje tobačnih izdelkov.

Izdelki se najprej komisionirajo po sistemu "Touch to Pick" (T2P) – komisionar nabrano  blago potrdi z dotikom na zaslonu. Na koncu linije se za vsak nabran karton izvede še ročno skeniranje črtnih kod artiklov, kar zagotavlja dodatno kontrolo komisioniranega blaga. Nato se na liniji kartonska škatla avtomatsko zalepi in opremi z ustrezno prepoznavno kodo.

Zagotovili smo skladnost z EUTPD
15. člen evropske direktive o tobačnih izdelkih (EUTPD) ki je začel veljati 20. maja 2019, je vsem, ki so vključeni v dobavno verigo tobaka, naložil obvezno evidentiranje podatkov o sledenju gibanja tobačnih izdelkov. Te podatke je treba z ustrezno tehnologijo pravočasno poročati v centralni repozitorij EU in pridobiti dovoljenje za premik blaga. Za stranko smo za potrebe Track & Trace vzpostavili lasten sistem za kreiranje in pošiljanje sporočil. Za prejem blaga v skladišče smo ohranili dve liniji, na katerih se avtomatsko zajemajo 2D kode Track & Trace. Model sporočanja smo zasnovali tako, da se sporočila pošiljajo tako v primarni repozitorij (Movilizer) za trošarinsko skladišče, kot tudi v sekundarni repozitorij (Dentsu) za domače skladišče. Z rešitvijo Track & Trace je strankino poslovanje skladno z EUTPD.

Skeniranje 2D kod v enem koraku
Ob implementaciji rešitve Track & Trace za potrebe direktive EUTPD smo nadgradili tudi kontrolo na obeh linijah izdaje blaga. Namesto ročnega skeniranja kod EAN, zdaj v enem koraku avtomatsko izvajamo prepoznavo vseh 2D kod na izdelkih v enem kartonu. Poleg tega smo uvedli še tehtanje nabranih kartonskih škatel.

Gradimo dolgoročna partnerstva
Hitro spreminjajoče se okolje od podjetij zahteva hitro odzivnost in nove pristope. Poznavanje stranke ter odkrit, partnerski odnos omogočata, da se na strankine zahteve po posodobitvah in novih rešitvah hitro ter uspešno odzovemo, ji proaktivno svetujemo in izvedemo ustrezne izboljšave.  

S sistemom "Track & Trace" sledijo tobačnim izdelkom po predpisih
Nazaj