Poslovni analitik

Delo

obsega

 • Proaktivno sodelovanje v celotnem razvojnem ciklu načrtovanja aplikacij z uporabniškega vidika.
 • Zbiranje idej, predlogov, zahtev ter izvajanje analize uporabniških zahtev, specifikacij in procesov.
 • Vsebinsko analiziranje in usklajevanje poslovnih zahtev med različnimi deležniki znotraj in zunaj podjetja.
 • Načrtovanje in koordiniranje poslovnih zahtev, risanje procesov. 
 • Aktivno sodelovanje z razvijalci že v fazi načrtovanja rešitve.
 • Sodelovanje pri pripravi tehničnih specifikacij za razvijalce.
 • Sodelovanje z razvijalci pri razvoju načrtov za testiranje.
 • Sodelovanje pri implementaciji rešitev ter izobraževanju končnih uporabnikov.

Zaželene

vrline

 • Vsaj 3 leta zkušenj na sorodnem delovnem mestu.
 • Dobro razumevanje poslovnih procesov in poslovno informacijskih sistemov.
 • Dobre analitične sposobnosti, sistematičen pristop in samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih nalog.
 • Izkušnje z analizo uporabniških zahtev in obstoječih stanj.
 • Izkušnje s pripravo in vodenjem dokumentacije.
 • Aktivno znanje angleškega jezika. 
 • Poznavanje orodij za izdelavo prototipov.
 • Sposobnost samostojnega načrtovanja rešitev.
 • Smisel za dokumentiranje in arhiviranje.
 • Kreativnost, izvirnost in sposobnost dojemanja bistva zadeve.
 • Sposobnost timskega dela.
 • Pozitiven odnos do tehnoloških trendov in novosti. 

Kaj

ponujamo?

 • Stalen stik z najsodobnejšimi tehnologijami.
 • Delo v mednarodnem okolju, na projektih v tujini in stik s tujimi strankami.
 • Redna izobraževanja na različnih področjih.
 • Fleksibilen delovni čas in hibridno delo.
 • Sproščeno in kreativno delovno okolje.
 • Možnost kariernega napredovanja in osebnega razvoja.

Sprejmeš izziv?

Prijavi se na delovno mesto.