Atlas

WMS Metal

Celovita programska rešitev
za skladiščenje kovin.

Kaj je

Atlas WMS Metal?

Atlas WMS Metal je informacijska rešitev za upravljanje in spremljanje vseh procesov logistike, tako v skladiščni distribuciji kot v proizvodnji.

Zagotavlja 100-odstotno sledljivost glede na dimenzijske, fizikalne in kemične atribute materiala.

Dva

v enem

V enem paketu združuje tako WMS (Warehouse Management System) kot WCS (Warehouse Control System), koncept dva v enem pa zagotavlja dvojno korist: deluje kot WCS, WMS ali oboje hkrati.

Podpira tako avtomatske sisteme in skladišča (material k človeku) kot ročno uporabo (človek k materialu). V prvem primeru koordinira avtomatske transportne naprave, da samodejno premikajo blago, v drugem pa s pomočjo mobilne tehnologije vodi in spremlja skladiščnika pri delovnih operacijah.

Sodobna arhitektura omogoča povsem enostavno prilagajanje povečevanju obsega prometa (skalabilnost) in visoko prilagodljivost (fleksibilnost), vse to pa brez vpliva na integriteto sistema Atlas WMS.

Enostaven in intuitiven uporabniški vmesnik omogoča hitro učenje in enostavno uporabo.

Ključne prednosti

Atlas WMS Metal

 
Vodenje zalog
v več merskih enotah hkrati

S sprotnim pretvarjanjem merske enote lahko vodi zaloge v več enotah hkrati (v kilogramih, metrih in kosih). Ker pozna pretvornik med težo in dolžino oz. kosom za vsak sveženj materiala posebej, vam v slehernem trenutku zagotavlja natančno informacijo, koliko določenega materiala imate v skladišču.

 
Upravljanje
različnih šarž istega materiala

Atlas WMS Metal lahko zalogo istega materiala upravlja glede na različne atribute blaga. To pomeni, da isto blago različnih šarž uskladišči na ločena mesta, po potrebi pa upošteva tudi druga merila (npr. datum proizvodnje, številko dobave, način pakiranja ali rok uporabnosti). Po enakih merilih blago tudi izdaja.

 
Upravljanje
razreza

CutITsmart je integrirani WMS modul, ki razširja delovanje sistema tudi na razrez materiala. S CutITsmart optimirate materialno porabo in zaloge, premike v logističnem procesu, delo, izrabo in obremenitev resursov (žag), čas razreza, stroške in odpremo odžaganih kosov.

 
Podpora
produkcijskim procesom

Najnovejši trendi od skladišč zahtevajo tudi izvajanje produkcijskih procesov, kot so storitve z dodano vrednostjo (Value Added Services), rezanje, konfekcioniranje, prepakiranje, deklariranje … Atlas WMS Metal podpira tudi le–te in jih integrira v enoten sistem.

 
Upravljanje
ostankov

Vodi se natančna evidenca o ostankih in se jo na željo poroča tudi v ERP. Ker ima oddelek prodaje pregled nad ostanki, lahko zahteva odpremo kupcu natančno določenega ostanka in rezanje tako sploh ni potrebno.

 
Povezava
z avtomatskimi merilniki količin

Pri ročnem vnašanju podatkov o količini lahko prihaja do napak. Zato smo za Atlas WMS Metal razvili povezavo z avtomatskimi merilniki količin (tehtnice, merilniki dolžin in števci kosov). Tako so informacije o zalogah vselej točne, dobave natančne, fakture pa pravilne.

 
Dva v enem:
dvojna korist

Atlas WMS Metal v enem paketu združuje tako WMS (Warehouse Management System) kot WCS (Warehouse Control System), kar zagotavlja dvojno korist: deluje kot WCS, WMS ali oboje hkrati. Skupni vmesnik zagotavlja optimalnejše delovanje, večjo zanesljivost in nižje stroške vpeljave.

 
Povezava z avtomatskimi
transportnimi napravami različnih proizvajalcev

Zahtevam po višji produktivnosti in varčevanju s prostorom je možno ustreči le z uvedbo avtomatizacije. Najpogosteje so to regalna dvigala, tekoči trakovi, manipulatorji, avtomatski komisionirni sistemi AGV ipd. Atlas WMS Metal omogoča priklop na transportne sisteme različnih proizvajalcev (Siemens, Demag, Schaeffer in drugi).

 
Z vami tudi
po implementaciji

V primeru težav zagotavljamo 24/7 dosegljivost in odzivnost. Preventivno vzdrževanje vašega sistema pa si zagotovite s storitvijo Atlas Care.

Koristi

za stranke

 
Popoln nadzor
nad zalogami in 100-odstotna sledljivost

Medtem ko ERP vodi knjigovodsko stanje, Atlas WMS upravlja dejansko stanje zalog in jim v skladišču sledi do potankosti. Zaradi sistema Atlas WMS je tako ves čas razvidno, kdaj točno je prišlo do kakšne spremembe, kdo je spremenil zalogo, kaj točno v njej je spremenil (količino, vrsto materiala, šaržo), kje v zalogi se je to zgodilo in kako (vrsta transakcije).

 
Točnost
izdaj

Zaradi avtomatske identifikacije blaga, transportnih enot in lokacij (pri komisioniranju) se vam z Atlas WMS napačne izdaje enostavno ne morejo pripetiti.

 
Večja izkoriščenost
skladiščnega prostora

Atlas WMS podpira dinamično dodeljevanje lokacij, kar zagotavlja optimizacijo prostora, ki ga imate v skladišču na voljo. V njem tako upravljate z znatno več zaloge kot sicer, saj na isto mesto spravite občutno več materiala.

 
Zmanjšano
ali izničeno število reklamacij

S pomočjo Wi–Fi fotoaparata se fotodokumentira prejeto in izdano blago. Fotografije se preko brezžične povezave prenesejo v sistem in so vam v primeru morebitnih reklamacij pri dobavi materiala ali s strani odjemalca vedno takoj na voljo.

 
Kratkotrajnejše inventure
brez nepotrebnih stroškov

Atlas WMS omogoča izvajanje inventurnih kontrol zaloge, tako po poljubnem merilu (naključna, letna, permanentna inventura), kot po izbranem merilu stranke. Izvoz podatkov za poročila je standardiziran in jih tako lahko po želji predstavljate ter obdelujete tudi z drugimi orodji (MS Excel ipd.).

 
Prilagodljiv
šifrant artiklov

Vsak posamezen artikel se poleg interne šifre lahko upravlja tudi s šifro, ki pritiče njegovemu naročniku ali z govorečo kodo (Matchcode).

Želite izvedeti več?

Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas