Atlas WMS omogoča, da več kot 900 hrvaških kioskov dnevno dobi naročeno blago

19. 09. 2019

Hrvaško podjetje Tisak plus je posodobilo centralno skladišče v Zagrebu. Implementirali so sistem za upravljanje skladišč Atlas WMS, ki z vgrajenimi dodatnimi funkcionalnostmi in prilagojenimi rešitvami popolnoma zadovoljuje njihove potrebe. Zagotavlja hitro delovanje sistema, obdeluje velike količine podatkov, ima vgrajene kontrole, modul AOP pa skrbi za pravilni vrstni red obdelave nalogov in zagotavlja prenos podatkov v aplikacijo, ki jo uporabljajo za distribucijo ter sledljivost paketov do prodajnih mest. Vse to v hrvaškem jeziku.

Podjetje Tisak plus, član Forten Group, ima v lasti največjo trgovsko verigo kioskov na Hrvaškem. Njihova mreža vključuje več kot 900 prodajnih mest po celi državi. Je vodilni hrvaški distributer tiskovin, tobačnih izdelkov, predplačniških in začetnih paketov za telekomunikacijske operaterje ter drugega komercialnega blaga. So edini lokalni trgovec na debelo, ki vsakodnevno omogoča dostavo blaga vsem strankam, ne glede na njihovo velikost – od majhnih, družinskih prodajalcev, lokalnih trgovcev, pa vse do največjih nacionalnih trgovskih verig. Oskrba vseh maloprodajnih mest poteka iz njihovega centralnega skladišča v Zagrebu.

Optimizirali procese in zagotovili večjo sledljivost
V skladišču se izvajajo standardni procesi, ki jih poznamo za ročna skladišča: od prevzema blaga, skladiščenja, inventure, prenosa zalog do odpreme blaga preko transportnih nalogov. Za doseganje večje sledljivosti in optimizacije procesov, so se odločili za implementacijo rešitve Atlas WMS. Pri vzpostavitvi sistema smo morali upoštevati dve ključni značilnosti njihovih utečenih procesov:

  1. dnevno se obdeluje velika količina komisionirnih nalogov, čas za njihovo obdelavo pa je zelo kratek;
  2. odpremo je treba izvajati po točno določenem vrstnem redu nalogov.

Obdelava velikih količin podatkov v izjemno kratkem času
Za obdelavo velikega števila komisionirnih nalogov v kratkem času je bilo treba zagotoviti ustrezno hitrost sistema. To smo omogočili z optimizacijo poizvedb v podatkovno bazo, hkrati pa smo minimalizirali korake pri končnem uporabniku, t.j. komisionerju. Atlas WMS je zasnovan tako, da komisionerju predlaga potrebno število škatel RPC (ang.: Returnable Plastic Crates) za komisioniranje določenega naloga. Število škatel se izračuna na osnovi podatkov o pakiranju komisionirnega artikla in znanih dimenzij škatle RPC. Uporabnik tako vnaprej pripravi škatle in za nadaljnjo sledljivost vnaprej natisne ustrezno število nalepk.

Zaradi razvejanosti distribucijske mreže, ki jo Tisak plus dnevno oskrbuje, je bil poseben izziv, kako zagotoviti pravočasno oskrbo vseh prodajnih mest širom države. S pomočjo v Atlas WMS vgrajenega modula za avtomatsko obdelavo podatkov (AOP) in na odpremnem nalogu zapisane poti se izvaja točno določen vrstni red obdelave nalogov. Tako se najprej obdelajo nalogi za najbolj oddaljena prodajna mesta. AOP skrbi tudi za alociranje zalog za odpremne naloge, dodeljevanje komisionirnih nalogov uporabnikom neposredno na RF terminale ter za kreiranje nalogov, ki nadomeščajo zaloge, kjer so te padle pod minimalno zalogo.

Pravo blago v prave roke
Vgrajene kontrole v Atlas WMS poskrbijo, da pride pravo blago v prave roke oz. da se pri prenosu komisionirnih škatel na palete, pri dodeljevanje nalogov transportu in nakladanju palet na tovornjak, naročeno blago ne zameša.

S kontrolo je podprto tudi komisioniranje. Po tem procesu blago pride do kontrolorja, ki ga glede na vrsto blaga (prehranski izdelki, neprehranski izdelki, tobačni izdelki ipd.) šteje. Za lažjo predstavo: pri cigaretih skenira vsak zavoj, pri prehranskih izdelkih kodo pakiranja in vnese številko kosov, pri vrednotnicah, kot so telefonske kartice, karte za tramvaj idr., pa potrdi samo kontrolo.

Prav tobačni izdelki so velik zalogaj, saj je pri njih treba upoštevati tudi direktivo EU o tobačnih izdelkih (TPD - Tobacco Product Directive). V skladu s to direktivo je treba zagotoviti evidentiranje gibanja tobačnih izdelkov v celotni dobavni verigi – od proizvajalca pa vse do zadnjega distributerja v verigi pred prvim maloprodajnim mestom. V Atlas WMS smo vgradili podporo za skeniranje in hranjenje posebnih identifikacijskih oznak tobačnih izdelkov ter pošiljanje zahtevanih podatkov neodvisnemu ponudniku hrambe podatkov.

V načrtu dodatno skladišče
Za distribucijo in sledljivost paketov podjetje Tisak plus uporablja mobilno aplikacijo 3P, v katero Atlas WMS iz centralnega skladišča pošilja potrebne podatke o nalogih, škatlah z blagom in paletah pri odpremi. S to povezavo so v podjetju procese še dodatno optimizirali.

Tisak plus že razmišlja o dodatnem skladišču na drugi lokaciji. Če se bodo zanj odločili, jim lahko ponudimo našo rešitev Atlas Global, s katero bodo povezali vsa svoja skladišča.

Atlas WMS omogoča, da več kot 900 hrvaških kioskov dnevno dobi naročeno blago
Nazaj