Danfoss Trata je izbral Atlas WMS za digitalizacijo celotne notranje logistike

20. 11. 2020

Danfoss je lani avtomatiziral skladišče repromaterila z miniload rešitvijo podjetja Riko. Celotno skladišče vodi Atlas WMS, integriran z Danfossovim globalno enotnim ERP One sistemom (SAP Hana). V Danfossu so se na osnovi odlične izkušnje z Atlas WMS v skladišču repromateriala odločili, da bo Atlas WMS postal eden od ključnih stebrov digitalizirane informacijske infrastrukture industrije 4.0.

Letos smo podpisali dogovor, da bomo Atlas WMS nadgradili, tako da bo ta vodil vse notranje logistične procese – od prevzema repromateriala, uskladiščenja v ročna in avtomatska skladišča, komisioniranja, procesov logistike proizvodnje do vseh procesov v skladiščih končnih proizvodov in odpreme.

Zakaj je Danfoss izbral Epilog?

  • Imamo ZNANJE: Ker nudimo svetovanje in inženiring umestitve Atlas WMS v kompleksna IT in avtomatizirana okolja.
  • Imamo IZKUŠNJE: Ker smo najmočnejša slovenska ekipa z globalnimi referencami v proizvodnji in skladiščih.
  • Imamo "FUTURE PROOF": Ker obvladujemo informacijsko podporo avtomatskih skladišč, robotov in AGV – samovozečih vozil. Ker smo del skupine Knapp, ki je na področju avtomatizirane notranje logistike v svetovnem tehnološkem vrhu.

Prilagojene rešitve za oskrbo proizvodnje
Ključni izzivi moderne proizvodnje so v logistiki. Logistične operacije predstavljajo 80 % vseh vojnih operacij. Enako velja v proizvodnji, saj je 80 % vseh operacij logističnih. Izzivi so podobni: Kako dostaviti pravi material ob pravem času na pravo mesto?

Klasično rešitev dobave materiala vnaprej "just in case" (push) smo pri Danfossu nadomestili z modernim konceptom vitke logistike, t. i. pull sistemom. Vsaka proizvodna celica v proizvodnji preko prožilcev v Atlas WMS javlja potrebe po materialnih premikih iz skladišč repromateriala v proizvodnjo. Z uvedbo pull sistema smo izboljšali točnost dobav (on-time) in zanesljiovst celotne dobavne verige v proizvodnji.

Prednosti pull notranje logistike za oskrbo vitke prizvodnje so:

Atlas WMS skrbi tudi za dopolnjevanje zalog v supermarketih (e-kanban), upravlja dobave pakirnega materiala ter poskrbi za urgentne zahteve po dopolnitvah repromateriala zaradi izjemnih dogodkov. Upravlja tudi logistiko odvoza izdelkov iz delovnih celic v skladišče končnih izdelkov.

Enoten, transparenten in elektronsko voden proces notranje logistike
Tako je celoten proces notranje logistike v Danfoss Trati postal enoten, transparenten in elektronsko voden. Potrebe po bližnjicah v obliki gasilskih akcij in nujnih klicev po telefonu ni več. Atlas WMS je postal poenotena logistično-informacijska hrbtenica Danfossa. Vsi podatki o zalogah na mikrolakacijah in sledljivost vseh premikov so na enem mestu, kar predstavlja odlično izhodišče za nadaljnje optimizacije s ciljem uvedbe industrije 4.0. S pomočjo umetne inteligence bo na osnovi zbranih podatkov možno procese logistike še naprej izboljševati. Ker so zaloge v delovnih celicah minimalne in enotno vodene, smo tudi občutno zmanjšali skupne zaloge in s tem zmanjšali "waste" na minimum.

Enoten informacijski sistem Atlas WMS je odlično izhodišče za evolucijsko uvajanje samovozečih vozil (AGV) in robotov v posamezne procese logistike, kar je naslednji logični korak Danfossa. Brez takšne hrbtenice uvajanje AGV ni smiselno, saj otočne rešitve ne prinesejo fleksibilnosti, ki je eden od ključnih dejavnikov njihove uvedbe.

 "Go-live" brez zastojev
Prehod na novo informacijsko rešitev (go-live) ni nujno stresen. Na zagon Atlas WMS smo se predhodno dobro pripravili in rešitev skupaj s stranko intenzivno testirali v testnem okolju. Ob implementaciji smo Danfoss Trati zagotovili izkušeno ekipo na terenu, ki je hitro odreagirala na nepredvidene oreščke in tako hitro odpravila porodne težave. V Danfossu je že tretji dan po zagonu delo potekalo brez večjih težav, ki bi vplivale na učinkovitost dela. S projektom smo pridobili nove dragocene izkušnje upravljanja oskrbe proizvodnje.

Danfoss Trati želimo veliko uspeha pri nadaljnji digitalni preobrazbi podjetja.

Danfoss Trata je izbral Atlas WMS za digitalizacijo celotne notranje logistike
Nazaj