V Hydro Belgium uspešno integrirali sistem za vodenje skladišč

19. 01. 2021

Podjetje Hydro Belgium, del korporacije Norsk Hydro, se je pred uvedbo novega sistema ERP, odločilo posodobiti tudi sistem za upravljanje skladišča. Vpeljali so rešitev Atlas WMS, s katero so izboljšati učinkovitost skladišča, komisioniranje ter zagotovili 100-odstotno sledljivost materiala skozi vse dodelavne procese (žaganje, barvanje, termalna obdelava idr.), ki jih izvajajo v kraju Landen. S pomočjo fleksibilne razvojne ekipe Epiloga in s prilagodljivostjo rešitve Atlas WMS so lahko realizirali svoje različne potrebe, kakor tudi zahtevo po nespremenjenem procesu planiranja oskrbe proizvodne linije za barvanje in pripravo profilov za t. i. proces thermal break.

Korporacija Norsk Hydro, ki skupaj zaposluje 35.000 ljudi, je prisotna na 140 lokacijah v 40 državah po svetu. Deluje v različnih tržnih segmentih, kot so aluminij, energija, recikliranje kovin, obnovljivi viri energije, baterije idr.

Hydro Belgium s svojimi enotami v Belgiji nudi široko paleto inovativnih, zanesljivih in estetsko dovršenih aluminijastih sistemov za obzidja, fasade, okna in vrata, ki jih dobavljajo arhitektom, kovinski industriji, investitorjem in končnim kupcem po vsem svetu. Njihovo logistično in upravno središče je v mestu Landen. Enota je kombinacija skladišča in proizvodnega obrata, kjer polizdelke predelujejo v končne izdelke in jih tudi barvajo. Z našim vodjem projekta smo se pogovarjali, kaj je vpeljava Atlasa WMS podjetju Hydro Belgium olajšala.

Zakaj so se v Hydro Belgium odločili izboljšati učinkovitost skladišča, imeti v vsakem trenutku pregled nad tokom materiala in doseči boljšo izkoriščenost transporta?
Strategija korporacije Norsk Hydro je, da na ravnih vseh podjetij poenotijo ERP sisteme in preidejo na rešitev SAP. V Hydro Belgium so se pred tem korakom odločili še za dodatno veliko potezo: zamenjavo obstoječega sistema za vodenje skladišč. Za ročni del skladišča so uporabljali Dynamics AX (kot ERP in kot WMS), za vodenje avtomatskega skladišča pa Egemin WMS. Poleg slabe učinkovitosti, je Dynamics zahteval veliko papirne birokracije; pri Egeminu pa so se soočali z nezanesljivostjo in slabo podporo. Zaradi nepreglednega komisionirajanja so imeli napol polne kontejnerje in palete ter posledično slabo izkoriščenost transporta.

Zakaj je zanje Atlas WMS prava rešitev?
Iskali so rešitev, ki bo učinkovito pokrila ročni in avtomatsko vodeni del skladišča ter zagotavljala 100-odstotno sledljivost materiala skozi dodelavne procese. Želeli so, da se ohrani postopke planiranja oskrbe proizvodnje za barvanje in pripravo profilov za t. i. thermal break.

Razlogov, da so se odločili za naš sistem za vodenje skladišč Atlas WMS je več. Prepričale so jih naše izkušnje z integracijo SAP, z avtomatskimi skladišči in tudi z integracijami proizvodnih procesov in nadzorom toka materiala. Zagotovili smo jim, da njihove izzive in zahteve lahko rešimo. Kanček dvoma sta ovrgli tudi naši uspešni implementaciji v podjetju Wicona in Hydro UK. Led je bi prebit, naše sodelovanje je steklo.

Je sistem za upravljanje skladišč Atlas WMS izpolnil specifične zahteve in zagotovil 100-odstotno sledljivost materiala tudi skozi proizvodne procese?
Strankinim zahtevam smo se približali s številnimi prilagoditvami njihovim specifičnim potrebam in ji omogočili čim bolj nemoten ter neboleč prehod na novo rešitev. Enostavno iskanje in pregled nad podatki jim zagotavlja Atlas GUI (graphical user interface), hitro in enostavno delo pa Atlas RF terminali.

Katere štiri ključne izboljšave so pridobili z vpeljavo rešitve Atlas WMS?

 1. Preglednost skladišča, enostavnejši postopki komisioniranja, pakiranja in nakladanja
  Atlas WMS v celoti upravlja območje pošiljanja s kontejnerji na lokacijah ter nadzira ostanke in pakete, dokler ti niso naloženi na tovornjak. Komisioniranje in pakiranje izvajajo različne osebe v različnih delih skladišča z zamikom. Večjo izkoriščenost transporta (kontejnerjev in palet) smo dosegli s konsolidacijo materiala po komisioniranju in zaklepanjem nosilca materiala (kontejnerja ali palete) šele, ko je ta poln. Po končanem komisioniranju, npr. za končne stranke, Atlas WMS omogoča konsolidacijo materiala pred pakiranjem. Uporabnik vidi, koliko je posamezni nosilec materiala (kaseta, paleta) zaseden in kje se nahaja. Tako lahko združuje material na nosilcih in s tem poveča izkoriščenost transporta, tj. manjše število kaset ali palet na tovornjaku. Pri tem Atlas WMS upošteva pravila združevanja oz. pakiranja materiala (isti nalog, stranka ali tura).

  Zaloge, ki padejo pod minimalno količino, se dopolnjujejo iz zalog v centralnem skladišču in iz zalog v paletnem skladišču. Uporabnik ima v vsakem trenutku pregled, kje so zaloge pod minimalno vrednostjo in enostavno kreira naloge za nadomeščanje zalog. Če pride do padca zaloge pod minimalno vrednost pri komisioniranju ali premiku zalog, Atlas WMS avtomatsko kreira nalog za nadomeščanje zaloge.

  Atlas WMS omogoča tudi fiksiranja posameznih artiklov na določene lokacije tako, da pri pospravljanju artikla ali pri komisioniranju jasno kaže ustrezne lokacije posameznega artikla.

  Pri kreiranju komisionirnih nalogov se upoštevajo različna skladiščna območja, vrste materiala, končne destinacije in tipi nalogov. Glede na te parametre se kreira ločene komisionirne liste.

 2. 100-% sledljivost materiala skozi proizvodne procese
  Stranka ima z Atlas WMS v celoti podprte procese dodelav: žaganje profilov, dodelavo profilov za prekinjen toplotni most (thermal bridge breaking), pripravo kompletov (ang. kitting) in odpremo materiala na interno linijo barvanja ter zunanjim enotam barvanja.

  Za vsako vrsto proizvodnje smo z ločenimi maskami za planiranje podprli različna pravila oskrbe proizvodnje. Pri tem smo upoštevali pravilo, da se v istem nosilcu (stillage, mobile rack) ne mešajo materiali, ki so različnih barv. Za t. i. thermal break pa se v komisionirnih nalogih združuje material, ki ga potrebujejo v proizvodnji, kar zmanjša število komisioniranj.

  Željo, da se proces planiranja oskrbe proizvodnje linije za barvanje in pripravo profilov za t.i. thermal break ohrani, smo uredili tako, da smo za komunikacijo med Atlas WMS in aplikacijo za vodenje linije barvanja (SuTso) razvili poseben vmesnik, ki uporabniku poenostavi postopke prevzema materiala iz barvanja. Excelove dokumente za planiranje nadaljnje obdelave pobarvanega materiala na t. i. thermal break liniji sedaj nadomešča Atlas WMS. Stranka je tako poenostavila komisioniranje in odpremo paketov. 

 3. Avtomatsko razporeditev materiala za kupce in za zalogo
  Po končanem procesu proizvodnje Atlas WMS kreira naloge za premik materiala v določeno območje skladišča, odvisno od izdelka. Če za izdelek obstaja nalog za kupca, se kreira nalog za premik v pakirno območje, zraven materiala za isto stranko. Pri proizvodnji na zalogo, ko za izdelek ni naloga, se kreira nalog za premik v skladišče (ročno ali avtomatsko – odvisno od nastavitve materiala). Tega jim predhodni sistem ni omogočal.

 4. Podporo za obstoječi izpis CMR dokumentov

Projekt smo kljub epidemiji bolezni Covid-19 uspešno pripravili in ga stranki predali v uporabo. Našli smo pravi trenutek za pot naše implementacijske ekipe v Belgijo, ki je delo uspešno zaključila in se zdrava vrnila domov.

S stranko ostajamo v stiku tudi po implementaciji in ji stojimo ob strani pri integraciji SAP-a z Atlasom WMS. Po končanem prehodu na SAP načrtujemo, da bomo sodelovanje nadaljevali, saj smo stranki predlagali še nekaj dodatnih izboljšav. Ker bi bil celoten projekt, ki bi pri stranki sovpadal še z integracijo novega sistem ERP, preobsežen, smo ga razdelili v dve fazi. Po uspešno zaključeni prvi, se že veselimo druge faze.

V Hydro Belgium uspešno integrirali sistem za vodenje skladišč
Nazaj